החוג לפרמקותרפיה קרדיווסקולרית

יו"ר החוג: ד"ר קובי שחם
מזכיר החוג: ד"ר קרן סקלסקי