החוג לקיצוב ואלקטרופיזיולוגיה

יו"ר החוג: פרופ' מוטי חיים
מזכיר החוג: ד"ר אברהים מרעי