החוג לקרדיולוגיה בקהילה

יו"ר החוג: פרופ' זאזא יעקבישוילי
מזכיר החוג: ד"ר דניאל קוקוי