החוג לקרדיולוגיה התערבותית

יו"ר החוג: פרופ' סער מנחה
מזכיר החוג: ד"ר ליאור פרל