החוג לרפואת לב בנשים

יו"ר החוג: ד"ר טלי פורטר
מזכיר החוג: ד"ר רומנה הרשקוביץ