החוג לשיקום חולי לב

 

יו"ר החוג: ד"ר צחי גביזון
מזכיר החוג: ד"ר מיטל רופא