ועד האיגוד הקרדיולוגי

נשיא: פרופ' עמית שגב, תל השומר

נשיא יוצא: פרופ' עופר אמיר, ירושלים

נשיא נבחר: פרופ' אלי לב, אשדוד

מזכ"ל וגזבר: פרופ' אלון אייזן, פתח תקווה

חברי הועד (שהינם יו"ר החוגים לפי סדר א-ב):

פרופ' קטיה אורבין, פתח תקווה

ד"ר יצחק גביזון, באר שבע

פרופ' סורל גולנד, רחובות

ד"ר אבישי גרופר, תל השומר

פרופ' יעקב הנקין, באר שבע

פרופ' מוטי חיים, באר שבע

פרופ' זאזא יעקבישוילי, תל אביב

פרופ' יהונתן לסיק, חיפה

ד"ר אפרת מזור-דריי, תל השומר

פרופ' סער מנחה, באר יעקב

פרופ' שמי קרסו, ירושלים

פרופ' קובי שחם, תל אביב

מרכז הפורום הישראלי "הקרדיולוגים של מחר": ד"ר לוהאם מחאג'נה וד"ר דוד שמיע

מנהלת בכירה, עמותה לקרדיולוגיה בישראל: גב' קארן דודזון

מנהלת תפעול ושיווק: גב' רעות עשור זוננס

מנהל מדיה דיגיטלית: מר לירן עבדי