פורום הקרדיולוגים של מחר

יו"ר החוג: ד"ר לוהאם מחאג'נה וד"ר דוד שמיע