דעות

הרפואה הציבורית בבתי חולים: סכנה ברורה ומידית

הגולם מאיים על יוצרו - כל הנורות האדומות נדלקות ומהבהבות: הרפואה הפרטית בסיוע המבטחים במערכת הנוכחית מאיימת לנוון את בתי החולים הציבוריים ועושה זאת בפועל. כיצד הגענו לכך ומה צריך לעשות כדי להיחלץ מהסכנה?

ישראל השכילה במשך שנות קיומה לבנות מערכת רפואה מצוינת, מהטובות בעולם, תוך שילוב של רפואה ציבורית חזקה, ורפואה פרטית הנשענת ברובה המכריע על המצוינות והגמישות של בתי החולים הציבוריים והשואבת את יוקרתה מרופאים בעל שיעור קומה המועסקים במערכת הציבורית. בתוך מערכות הרפואה, בתי החולים הציבוריים היו תמיד חוד החנית של הרפואה בישראל, תוך שמירה על החזית הטכנולוגית והענקת שירותי רפואה טובים לכלל האוכלוסייה. בתי החולים הציבוריים הם הגרעין שסביבם צמחו בתי הספר לרפואה, לסיעוד ולכלל המקצועות סביב הרפואה. בתי החולים הציבוריים עם הנהגה חזקה הרואה את טובת הציבור והחולים בראש מעייניהם, השכילו לשמור על המעמד העולמי של הרפואה בישראל, ובד בבד אפשרו גם את הגמישות הנדרשת כדי שהרפואה הפרטית תתקיים בכבוד וברווחה ליד הציבורי. בנוסף לכך, הרפואה הפכה להיות חלק בלתי נפרד ממדינת ההזנק בישראל (Start Up Nation) ) כאשר משיתופי פעולה בין התעשייה ורופאים בבתי החולים הציבוריים צמחו טכנולוגיות רפואיות חדשות ופורצות דרך בשימוש עולמי, גאווה לכולנו.

אלא שכרגע קיימת סכנה ברורה ומידית: הגולם מאיים על יוצרו! כל הנורות האדומות נדלקות ומהבהבות. הרפואה הפרטית בסיוע המבטחים במערכת הנוכחית מאיימת לנוון את בתי החולים הציבוריים ועושה זאת בפועל.

כיצד הגענו עד הלום?
1. במשך למעלה מעשור ממשלות ישראל האחרונות חנקו את מערכת האשפוז הציבורית בישראל, צמצמו את מספר המיטות לנפש עד שהגענו לשפל המדרגה: מדינת עולם שלישי עם 1.9 מיטות ל 1000 נפש. לשם השוואה, הממוצע באירופה הוא 3. לפני שנתיים נוספו מספר קטן של מיטות, אך זוהי טיפה בים. לא הובא בחשבון שבתי החולים זקוקים לתקציבי פיתוח. מנהלי בתי החולים הופקרו בשטח ומואשמים תמיד בחוסר יעילות, בכישלון ניהולי מתמשך, בזיהומים הצולבים ובבעיות הרפואה השוטפות. התפוסות בבתי החולים עוברות את ה 100% באופן כמעט קבוע, אשפוז במסדרונות הפך לממצא קבוע כמעט בכל בתי החולים בארץ ולא רק בנהריה. כבוד האדם נרמס.

2. המערכת הפרטית בולעת תקציבי עתק ויונקת ממקורות המערכת הציבורית החיוורת. היא נכסה לעצמה באמתלות שונות ותוך הטעיית הציבור את הביטוחים הפרטיים והמשלימים ויונקת גם מהכסף הציבורי הטהור. הביטוחים הפרטיים והמשלימים עשו יד אחת עם המבטחים הלאומיים כדי לחסום את הטיפול בבתי חולים ציבוריים באמצעותם משיקולים כלכליים טהורים. 6 מיליארד שקל בשנה בביטוחים המשלימים והפרטיים- כמעט הכל מוסט לכוון הפרטיים. מעט מופנה לבתי החולים הציבוריים בירושלים מסיבות היסטוריות.

3. הרגולטור והאוצר נרדמו בשמירה ונכשלו בריסון המערכת הפרטית ומניעת ההסטה מהציבורי לפרטי. יותר מזה, קיימת התנגדות מוחלטת ולא ברורה לניצול ביטוחים משלימים בבתי חולים ציבוריים. האם אין כאן חבירה של אינטרסים כלכליים כדי להצר את יכולתו של האזרח הפשוט, ששילם על הביטוחים המשלימים והפרטיים, לנצל את זכותו לפי בחירתו?

4. יש ניסיונות מתמשכים לחנוק את מקורות המימון של בתי החולים הציבוריים במנגנונים פיננסיים שוניםהמועלים כעוף החול כמעט כל שנה בחוק ההסדרים.יש כוונה להוריד את מחירי יום אשפוז, צעד שיביא לפגיעה קשה בבתי החולים. יש איום על פגיעה כספית בתאגידים הרפואיים ליד בתי החולים, שהיו וממשיכים להיות שסתום הביטחון וחבל ההצלה רפואה הציבורית. פגיעה כלכלית בתאגידים עלולה להביא לקריסה כוללת של מערכת האשפוז הציבורית תוך פיטורים המוניים וחוסר אפשרות להעניק שירותי רפואה סבירים לכלל הציבור.

האם אין כאן חבירה של אינטרסים כלכליים כדי להצר את יכולתו של האזרח הפשוט, ששילם על הביטוחים המשלימים והפרטיים, לנצל את זכותו לפי בחירתו?

5. ידיהם של מנהלי בתי החולים הציבוריים קשורות בהסכמים, בתקרות כספיות, בהגבלת מחירים, בו בזמן שהפרטיים נהנים מחופש פעולה נרחב ללא אותם המגבלות. קופות החולים עושות במבוטחיהם כרצונם ולא מאפשרות לחולה להגיע לאשפוז הציבורי המועדף מבחינתו.

6. בזמן שבישראל קיים סל תרופות המתרחב מידי שנה ב 300 מיליון שקל ומיועד ברובו הגדול לתרופות וטכנולוגיות בקהילה, לא קיים מנגנון קידום טכנולוגי לבתי החולים שצריכים למצוא מקורות עצמיים או תרומות כדי לקדם טכנולוגיות חדשות.
התוצאה- בתי חולים הציבוריים על סף קריסה כלכלית, חוסרים אדירים בציוד ובתשתיות, עבודה במקרים רבים עם ציוד ישן, תורים לא סבירים לניתוחים ופעולות חיוניות, חוסר אדיר בתקני כח אדם - רופאים ואחיות, שליטה תקציבית בבתי חולים קורסים שמחייבים להפסיק פעולות חיוניות והמשך הסטה של כסף למערכת הפרטית החוגגת.
והתקופה קשה. הוויכוח הציבורי על התקציב בעיצומו ומדברים על קיצוץ נרחב.

ועכשיו, כמה אנחנו מוציאים על בריאות ומאיזה כיסים?

מנתוני 2011 עולה כי סך ההוצאה הלאומית לבריאות 67 מיליארד ₪ (מתוך תקציב מדינה של 367 מיליארד) כאשר 41 מיליארד באים מהתקציב הציבורי (24 מיליארד מתקציב המדינה של 367 מיליארד ו17 מיליארד ממס בריאות) ו 26 מיליארד, (40%) מהכיס הפרטי. מקובל לנרמל את ההוצאה לבריאות לתוצר הלאומי הגולמי (תמ"ג). ההוצאה לבריאות בישראל עומדת כיום על 7.8% מהתוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) כאשר בכל המדינות המפותחות ההוצאה נעה בין 9% ל 12% ובממוצע, 10% מהתמ"ג. ארה"ב עומדת על 18% מהתמ"ג אך זוהי דוגמא גרועה של מדינה שנכשלה בפיקוח ובקרה על עלות הרפואה. אנחנו לא רוצים ללמוד את כלכלת הבריאות מארה"ב אבל אנחנו כן יכולים להשוות את עצמינו לאירופה. 17 מיליארד ₪ היא ההוצאה על אשפוז בכלל בתי החולים בארץ.

אלה הם 5 הצעדים ההכרחיים שאנו צריכים לנקוט כדי לשמר את הישגנו ברפואה ולא להגיע לקריסת המערכת הרפואית המצוינת שבנינו; אותה המערכת שעונה על כל הצרכים של כל עם ישראל ומעבר לו, בשלום ובמלחמה.
1. בנתוני מקרו כלכלה- לקדם את עלות הבריאות בישראל ל 9% מהתמ"ג, כיאה למדינה המשלבת כלכלה חזקה ורווחה, בתכנית 5 שנתית. אותם 1.2 % החסרים הם 8 מיליארד ₪. יש להגדיל את תקציב הבריאות הממשלתי ב 1.6 מיליארד ₪ בשנה ל-  5 השנים הבאות. כסף זה יממן הגדלת מיטות אשפוז במקומות הנדרשים תוך מחיקת האשפוז במסדרונות, חיזוק תשתיות וקידום טכנולוגי. כסף זה יאפשר לקופות לקיים רפואה טובה בקהילה שיכולה להקל במעט על מערכות האשפוז. אם נשכיל לעשות כך נגיע בעוד 5 שנים ליחס נכון של 2:1 בין הפרטי לציבורי.

יש לקדם את עלות הבריאות בישראל ל 9% מהתמ"ג, כיאה למדינה המשלבת כלכלה חזקה ורווחה, בתכנית 5 שנתית. אותם 1.2 % החסרים הם 8 מיליארד ₪.

2. יש לאפשר ניצול של ביטוחים פרטיים ושב"נים (שירות ביטוחי נוסף המאפשר מגוון שירותים נוספים; 75% מתושבי ישראל מבוטחים במסגרת זו) לביצוע ניתוחים מעבר לשעות העבודה בכלל בתי החולים הציבוריים ולחייב את המבטחים להקצות 25% מהכסף לבתי החולים הציבוריים. מתוך סך השב"נים הצוברים 6 מיליארד שקל בשנה 1.5 מיליארד יחויב בתקנות להיות מתועל לציבורי!

3. להסיר חסמים של הקופות להפניה לבתי חולים ציבוריים. להפסיק את שלטון הפקידים הקובעים לחולה מה טוב לו. ניתן לחולה לבחור!

4. ליצור מנגנון קידום טכנולוגי לבתי חולים במקביל לקידום סל התרופות והטכנולוגיות הקיים כיום.

5. לקדם את המחקר הרפואי היישומי בבתי חולים. לפשט את תהליך הרגולציה לניסיונות קליניים כדי שהחולים הישראלים ייהנו מוקדם מחזית הטכנולוגיה, הרופאים הישראלים יהיו מובילי הרפואה בעולם והחברות הישראליות יתחזקו.

אם לא נשכיל כיום לפעול נמרצות בכל 5 החזיתות לעיל נאבד את מערכת הרפואה בישראל לתמיד.

בנינו מערכת רפואית מצוינת. אנו חייבים לשמר אותה עבורנו עבור הורינו ועבור ילדינו.

*פורסם לראשונה ב"הארץ"

נושאים קשורים:  דעות,  רפואה פרטית,  פרופסור רפי ביאר,  רפואה ציבורית
תגובות
הזה האיש?
06.05.2013, 20:54

דברים כדורבונות פרופסור ביאר.

שהרי אנחנו זועקים אליך בבית החולים שלך (שאתה מכנה אותו הקריה הרפואית וכו') את אותם הדברים בדיוק במשך שנים. ואתה משיבנו ריקם.

שהרי אתה מדיר רגליך מן המחלקות הפנימיות, ממסדרונותיהן, מחדרי האשפוז בהן ואינך מכיר בפנים או בשמות את המאושפזים בהן ואת העובדים בהן, כוחות עזר, סיעוד, מתמחים, רופאים בכירים.

שהרי אתה רואה אותנו, רופאיך רק דרך המאמרים והפירסומים, הכנסים והנסיעות ואין לך מושג דל מי מאיתנו יודע לאבחן, מי היודע לטפל, מי הוא אדם, מי הוא רופא.

שהרי אתה תופס את הרופא כחוקר קודם כל ולא כאיש המעניק רפואה לדווי ולחלש.

שהרי אתה רואה בעצמך את בית החולים שלך כמוסד שכולו אקדמיה והזנק ושוכח את החיידקים העמידים, מליט פניך מאיימת פצעי הלחץ, מן הזקנים המבקשים "מים".

שהרי אתה מעסיק במעבדות הפקולטה לרפואה רופאים ואחרים שאינם רופאים בתקני מדינה בעוד אתה משתמש ב"תאגיד הבריאות רמב"ם" ככלי להעסקת רופאים-פועלים שחורים בתנאי שכר ובתנאים סוציאלים נחותים.

שהרי אתה ודומיך גידלתם ואודכם מגדלים ומטפחים את כל אותם אלו שרצים בצהרי היום לקליניקה הפרטית, לבית החולים "אלישע" ול"אסותא" לעשות בתארים ובמעמד שהענקתם להם "קרדום לחפור בו" ולעשות לביתם, בהותירם אחריהם מתמחים נבוכים ו"רופאי בית" מפוחדים.

שהרי המעטים שבמעטים הם גם מדענים טובים וגם קלינאים מעולים, גם מורים בחסד וגם בני אדם ( האם מעניין אותך איך הם כאנשי משפחה? כמה מהם סובלים מהפרעות דכאון/חרדה/התמכרויות?) אם רצונך בבתי חולים ציבוריים טובים, אנא, מלא אותם ברופאים ציבוריים מעולים. אל חשש, הם יספקו את הסחורה גם בלי זוהר "ההזנק" ויש בהם כאלה שיכולים לקרוא ולהבין 2-10 פרסומים מעולים ביום גם מבלי לפרסם 2-10 מאמרים בינוניים בשנה, רק כדי שאתה תעניק להם את התואר המשפיל "פרופ' משנה קליני". תואר שקיים אגב רק ברמב"ם (בארץ).

ואולי תבין סוף סוף, אחת ולתמיד. המציאות היא רשת של עובדות, גם מערך דברור מיומן כמו שהקמת לא ישנה אותה.

דר' רוטמן
09.05.2013, 08:35

כל הכבוד לך וחבל שאין לך ברירה אלא לפחד להזדהות.
גם נושא המנהלים לצמיתות שלא קיים במדינות המתוקנות פרופ' ביאר "שכח" לציין.

רופא משפחה מהמניין
07.05.2013, 05:27

"רפואה טובה בקהילה שיכולה להקל במעט על מערכות האשפוז" - עצוב שכך רואה מנהל בכיר במערכת את המצב !
הלוואי שישכילו במשרד הבריאות להסיט את המאמצים לחיזוק רפואת הקהילה כך שהרופאים בה יהיו מומחים כולם עם זמן נאות לטיפול בחולים.
או אז, לא יהיה צורך גם להגדיל את כמות המיטות.
רפואת קהילה טובה היא הדבר החשוב ביותר הן בריאותית והן כלכלית.

י.פ.
07.05.2013, 07:51

הצעתי לנתק ולאסור בעלות של בתי חולים ע"י קופות החולים השונות. זו מצב היסטורי שלא משרת את החולה ומהווה כעת יותר חלק מהבעיה מאשר הפיתרון.
מכן ניתן להתחיל לבנות מחדש מערכת בריאות עם קשרים יותר בריאיים בין הקהילה למערכת האישפוזית

פרופסור יהודה אדלר
07.05.2013, 10:31

כל מילה בסלע, אין מה להוסיף.

יהויקים
10.12.2014, 22:14

30.
ועדת חקירה ממלכתית
יהויקים, 10/12/14 22:05
השלטון חושש מועדה ממלכתית שכזאת, שתחשוף אותם למחדלים לא פחות חמורים ממנהלי בתי החולים אשר במקום לשרת את הציבור, עסקו בתיירי מרפא ובשר"פ ע"ח הציבור ועל חשבון כספי הציבור, שגרמו לגרעונות מההכנסות שזאת לכאורה עבירה פלילית, היכן האחריות הפלילית של מנהלי בתי החולים אשר נערכו מתחת לאפם מעשים של השחתת המידות, כיצד הם מקבלים שכר מהמדינה, ובשעות הללו הם נותנים שירותים פרטיים, ואף דורשים אלפי יורו ודולרים לכיסם, הם מרוקנים פעמיים את הקופה הציבורית, והפלא ופלא הם הרופאים הללו מועסקים על אף שחלקם הורשע בשוחד וקלון, מוצאים החברים היושבים בשלטון וסוללים להם מסלול חזרה לעבודתם הציבורית, זאת הפקרות לשמה, ושהשלטון עוד מתהדר שהוא מכר לבכירים הללו ושולח אליהם ממכריו לטיפולים על חשבון הציבור הפשוט, אז הבכייה והצביעות של מנהלי בתי החולים אמש בטלביזיה היא היתה עליבותם של מנהלים אלו במיוחד זה שדיבר בזעם, הוא הראשון שועדת בדיקה ממלכתית שצריכה לבדוק, כי בממלכתו התרחשו פרשיות השחיתות הרבות מכל מוסד רפואי ציבורי אחר בישראל.

דר יעקב שכטר-ילדים לניאדו
07.05.2013, 15:50

מקווה ששרת הבריאות היא מקוראי עתון הארץ שבו פורסמה כתבה זו.בסופו של דבר לא מספיק רק להתריע ולעשות שינוי אמיתי בכסף ובמשאבים יכולים רק הפוליטיקאים.מאז שאהוד ברק בטא את המושג של הזקנה ששוכבת בפרוזדור לא חל שום שינוי חיובי כלשהוא.מי יתן וקריאתו של פרופ. רפי ביאר תיפול על אוזניים קשובות ...

דר' רוטמן
09.05.2013, 08:17

לפרופ' ביאר הנכבד:
כל הצעדים שציינת ריקם מתוכן הם כל עוד לא מפרידים לאלתר את הרפואה הפרטית מהציבורית עם איסור מוחלט לרופאים לעבוד בשתי המערכות במקביל.
כל עוד הרופאים ה-"כוכבים" שלך יעסקו בהתעשרות ובקידום עצמי בלבד וימשיכו לנצל גם את המערכת הציבורית וגם את המערכת הפרטית שום צעד מהצעדים שציינת לא יעבוד.
מי שאשם לזליגת הכסף הציבורי למערכת הפרטית הם הרופאים עצמם!!!!!! (שכחת לציין זאת בפרוש).
ההפרדה המוחלטת של המערכת הרפואה הציבורית מהפרטית עם איסור מוחלט לעבוד בשני המערכות במקביל יביא באופן טבעי לריפוי המערכת הציבורית ללא צורך באף צעד מאלה שציינת.

אמיר
10.05.2013, 09:11

מערכת ציבורית קורסת? שמעתי שסורוקה קנו לאחרונה מערכות הדמייה במליונים רבים של שקלים - חולי הנגב לא ייסעו עוד לתל אביב כדי לעבור PT SCAN - דווקא נשמע כמערכת ציבורית פורחת
אני לא מכיר הרבה מקומות בעולם בהם מבצעים PET SCAN באמצע מדבר צחיח

דר ׳ אסתר שובל
11.05.2013, 23:54

כאזרחית ורופאה במערכת הציבורית אני מתנגדת באופן
מוחלט לשר״פ בבתי החולים הציבוריים.

יש בדברי פרופ׳ ביאר אמת ,וגם בדברי הביקורת של הכותב האלמוני אמת נוראה.

לפי ביאר בבתי המישפט צריכים לקיים משפטים פרטיים
לצורך קיצור תורים?!
יש שחיתות בהתי החולים בעיניין קיצור תורים ותשלום שוחד !!כן .
הדברים יחמירו בתשלום גלוי.
מצב הפנימיות. קשה כי הן לכאורה לא יוקרתיות ולא ריווחיות.מי חושב על כך שבפנימית מצילים את הוריו או הסבים המבוגרים ופעמים רבות חוזרים הביתה ועוד חיים טוב.

ראו הקרדיולוגיה במרבית בתי החולים.
״מלאים בכסף״.
כאילו יש בקרדיולוגיה הרואיקה, מצילים בעיקר גברים צעירים יחסית.לכן גם יש תורמים רבים למחלקות ויחידות אלה
הרבה מאד פוליטיקה ושיווק יש במערכת הציבורית.
אפשר לתקן , לשפר ו ל״צ׳פר״ המיקצועות הנדרשים,
הרפואה בקהילה ועוד.דרוש תכנון לטווח ארוך!

ברק יהושע ברק אורטופדיה
20.10.2014, 09:46

האם דרככם אני יכול לקבל את סך ימי האישפוז בבתי חולים בישראל לטיפול בפיצעי סוכרת פלוס ימי אישםוז לקטיעת כף רגל סוכרתית תודה

ברק יהושע ברק אורטופדיה
20.10.2014, 09:47

לשנת 2013

יהויקים
10.12.2014, 22:11

זאת איננה סכנה אם תוגבל כהונתם של מנהלי בתי החולים הציבוריים בישראל: 30.
ועדת חקירה ממלכתית
יהויקים, 10/12/14 22:05
השלטון חושש מועדה ממלכתית שכזאת, שתחשוף אותם למחדלים לא פחות חמורים ממנהלי בתי החולים אשר במקום לשרת את הציבור, עסקו בתיירי מרפא ובשר"פ ע"ח הציבור ועל חשבון כספי הציבור, שגרמו לגרעונות מההכנסות שזאת לכאורה עבירה פלילית, היכן האחריות הפלילית של מנהלי בתי החולים אשר נערכו מתחת לאפם מעשים של השחתת המידות, כיצד הם מקבלים שכר מהמדינה, ובשעות הללו הם נותנים שירותים פרטיים, ואף דורשים אלפי יורו ודולרים לכיסם, הם מרוקנים פעמיים את הקופה הציבורית, והפלא ופלא הם הרופאים הללו מועסקים על אף שחלקם הורשע בשוחד וקלון, מוצאים החברים היושבים בשלטון וסוללים להם מסלול חזרה לעבודתם הציבורית, זאת הפקרות לשמה, ושהשלטון עוד מתהדר שהוא מכר לבכירים הללו ושולח אליהם ממכריו לטיפולים על חשבון הציבור הפשוט, אז הבכייה והצביעות של מנהלי בתי החולים אמש בטלביזיה היא היתה עליבותם של מנהלים אלו במיוחד זה שדיבר בזעם, הוא הראשון שועדת בדיקה ממלכתית שצריכה לבדוק, כי בממלכתו התרחשו פרשיות השחיתות הרבות מכל מוסד רפואי ציבורי אחר בישראל.