הרפואה update קרדיולוגיה

הרפואה update קרדיולוגיה | אוקטובר 2013

בגליון זה: הערכת תפקוד חדר שמאל באמצעות אקוקרדיוגרפיה - אמנות האבחון מול הערכה כמותית חדשנית | תרומת השימוש במכשיר אקו זעיר כאמצעי נלווה לבדיקה הגופנית של חולים במחלקות פנימיות | ביצוע CTA של הלב לשם שחרור בטוח של חולים מחדר המיון

נושאים קשורים:  הרפואה update קרדיולוגיה,  אקוקרדיוגרפיה,  CTA,  כתבי עת
תגובות