סוכרת סוג 2

היפוגליקמיה חמורה קשורה בסיכון מוגבר לתחלואה קרדיווסקולרית במטופלים עם סוכרת מסוג 2

היפוגליקמיה חמורה ותחלואה קרדיווסקולרית: סקירה שיטתית ומטה-אנליזה הכוללת ניתוח מסיחים אפשריים הקשורים למחלת רקע קשה במקביל

20.01.2014, 08:18

מטרה
לספק סיכום שיטתי וכמותי של הקשר בין היפוגליקמיה חמורה לבין הסיכון לתחלואה קרדיווסקולרית במטופלים עם סוכרת מסוג 2, ולבחון את הרגישות של הקשר למסיחים אפשריים הקשורים למחלת רקע קשה במקביל.

שיטות
המחקר כלל מטה-אנליזה של מחקרים תצפיתיים. מקורות המידע כללו את Medline ,Embase ,Cochrane library ,Web of Science database בשנים שעד פברואר 2013, ללא הגבלה של שפת מאמר. קריטריונים להכללה - שני סוקרים בלתי-תלויים בחרו עוקבה של מחקרים שהעריכו את הקשר בין היפוגליקמיה חמורה עם אירועים קרדיווסקולרים במטופלים עם סוכרת מסוג 2. לא נכללו בניתוח מחקרים במתווה אקוטי בבית החולים. מידע תיאורי וכמותי מוצה מהמחקרים שלעיל.

תוצאות
מתוך 3,443 מקורות שנסקרו, 6 מחקרים נמצאו מתאימים וכללו 903,510 מטופלים. במטה-אנליזה נמצא קשר חזק בין היפוגליקמיה חמורה לתחלואה קרדיווסקולרית (סיכון יחסי של 2.05, רווח סמך 95% 1.74-2.42 p<0.001). החלק העודף של שיעור תחלואה קרדיווסקולרית באוכלוסיית המחקר, שנתרם על ידי נוכחות אירועי היפוגליקמיה חמורה, היה 1.56% (רווח סמך 95%  1.32-1.81%; p<0.001 ). למרות הטרוגניות מסוימת על פני המחקרים שנכללו ( I(2)=73.1%; p=0.002 עבור הטרוגניות), רוב תת-הקבוצות של המטופלים הראו תוצאות דומות. ניתוח המסיחים הצביע, כי מחלת רקע קשה במקביל לא בהכרח מסבירה את הקשר שנמצא.  במידה ומחלת הרקע היתה הגורם לקשר, אפשר היה לצפות לקשר חזק בין מחלת הרקע לאירועי היפוגליקמיה חמורה ולתחלואה קרדיווסקולרית.

מסקנות
הממצאים מציעים, כי היפוגליקמיה חמורה קשורה בסיכון מוגבר לתחלואה קרדיווסקולרית. הממצאים תומכים בהכרה, כי מניעת אירועי היפוגליקמיה חמורה עשויה להוות מרכיב חשוב במניעת תחלואה קרדיווסקולרית במטופלים עם סוכרת מסוג 2.

מקור:
Goto A, Arah OA, Goto M, Terauchi Y, Noda M. Severe hypoglycaemia and cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis with bias analysis. BMJ. 2013 Jul 29

נושאים קשורים:  סוכרת סוג 2,  היפוגליקמיה,  מטה-אנליזה,  תחלואה קרדיווסקולרית,  מחקרים
תגובות