תסחיף ריאתי

פיברינוליזה בחולים עם תסחיף ריאתי בסיכון בינוני

מחקר העלה, כי פיברינוליזה הפחיתה שיעורי הידרדרות המודינמית, אך העלתה משמעותית שיעורי דימום בחולים עם תסחיף ריאתי בסיכון בינוני

30.04.2014, 10:11

בחולים עם תסחיף ריאתי (PE), מתן פברינוליזה מצריך שקילה מחושבת של הסיכונים לדימום אל מול היתרונות, בעיקר הפחתת תמותה וקיפוח המודינמי. בחולים בסיכון גבוה - חולים שאינם יציבים המודינמית כתוצאה מתסחיף ריאתי - הטיפול בפיברינוליזה מצדיק את הסיכון הכרוך בו. אולם בחולים בסיכון בינוני - חולים עם תסחיף ריאתי, אי ספיקה של חדר ימני ופגיעה לבבית אך יציבים המודינמית - המצב פחות ברור.

במחקר רנדומלי, מבוקר, כפול סמיות זה (PEITHO), חולים עם PE חריף, אי ספיקה של חדר ימני (לפי אקוקרדיוגרם או CT) ופגיעה לבבית (עלייה של טרופונין I או T) אך יציבים המודינמית חולקו לקבלת הפרין ופלסבו או הפרין ומנה אחת של TPAי(Tenecteplase) בהתאם למשקל הגוף.

בסה"כ נכללו באנליזה 1,005 חולים. שיעורי התמותה היו זהים בין קבוצת הפלסבו לקבוצת הפיברינוליזה (1.8% ו- 1.2% בהתאמה לאחר 7 ימים [P=0.42, 3.2%] ו-2.4% בהתאמה לאחר 30 יום [P=0.42]).

בקבוצת הפיברינוליזה היו שיעורים גבוהים יותר, באופן משמעותי, של דימומים, הן תוך קרניאליים (12 חולים בקבוצת הטיפול עברו שבץ, מתוכם 10 שבץ המורגי, לעומת חולה אחד שעבר שבץ שהיה המורגי בקבוצת הביקורת, P=0.003) והן חוץ קרניאליים (6.3% בקבוצת הפיברינוליזה לעומת 1.2% בפלסבו; P<0.001).

שיעורי ההידרדרות ההמודינמית היו גבוהים יותר באופן משמעותי בקבוצת הפלסבו, ויותר חולים נזקקו לטיפול פיברינוליטי דחוף (5.0% לעומת 1.6%; P=0.002) ולהחייאה.

החוקרים סיכמו, כי טיפול פיברינוליטי בחולים עם PE בעלי סיכון בינוני הפחית שיעורי הידרדרות המודינמית והזדקקות לטיפול פיברינוליטי דחוף, אולם העלה משמעותית את הסיכון לדימומים מאג'וריים ולשבץ. הסיכון לדימום עלה בחולים מעל גיל 75. ייתכן שהפחתת המינון של טרומבוליזה ב-50% בחולים אלו, יכולה גם להפחית את הסיכון לדימום. לדברי החוקרים, אם נבחרת אסטרטגיה של טיפול בנוגדי קרישה בלבד, יש לנטר באופן צמוד את החולים, ולהיות מודעים לכך שהם עשויים להידרדר המודינמית ולהזדקק לטיפול טרומבוליטי/ החייאה דחופה.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Meyer G, Vicaut E, Danays T, et al. Fibrinolysis for Patients with Intermediate-Risk Pulmonary Embolism. N Engl J Med. 2014; 370:1402-1411

נושאים קשורים:  תסחיף ריאתי,  PE,  נוגדי קרישה,  טרומבוליזה,  סיכון בינוני,  PEITHO,  פיברינוליזה,  מחקרים
תגובות