סטטינים

סטטינים ותחליפי הורמונים בגיל המעבר והסיכון לפקקת ורידית תסחיפית

סטטינים עשויים להחליש את הסיכון המוגבר לפקקת ורידית תסחיפית הנובע משימוש בשילובים שונים של פרוגסטרונים ואסטרוגנים פומיים

10.10.2014, 08:32

נשים בגיל המעבר משתמשות פעמים רבות הן בסטטינים והן בתחליפי הורמונים. לתרופות מקבוצות אלו השפעות מנוגדות כאשר מדובר על הסיכון לפקקת ורידית תסחיפית (VTE). מטרת המחקר התצפיתי היתה לבחון אם סטטינים מחלישים את הסיכון המוגבר לפקקת ורידית תסחיפית הקשור בשימוש בתחליפי הורמונים.

המחקר נערך במתכונת של מקרה-ביקורת. בין השנים 1987-2008 זוהו מקרים של VTE בקרב נשים בנות 50-79 וכל מקרה הותאם לביקורת (עד עשרה לכל מקרה). הנתונים נלקחו מנתוני רישום בבריטניה.

בסה"כ, מתוך נתוני רישום של קרוב למיליון נשים, זוהו 23,505 מקרי VTE שהותאמו ל-231,562 נשים שהיוו ביקורת. ללא קשר לטיפול הורמונלי, נטילת סטטינים היתה קשורה בסיכון מופחת ל- VTE (שיעור סיכוי של 0.83; רווח בר סמך 95%; 0.78-0.87). האינטראקציה בין סטטינים וטיפול הורמונלי היתה גבולית (P=0.053) מבחינת משמעות סטטיסטית.

בקרב נשים שלא נטלו סטטינים, הסיכון ל-VTE היה מוגבר אם נעשה שימוש בשילובים של אסטרוגנים ופרוגסטרונים פומיים (שיעור סיכון 1.55; רווח בר סמך 95%; 1.45-1.66). סיכון זה לא היה מוגבר אם נעשה שימוש במקביל בסטטינים (שיעור סיכון 0.98; רווח בר סמך 95%; 0.56-1.73). לא נצפתה מודיפיקציה כזו בשיעור הסיכון עם סטטינים וסוגים או פורמולציות אחרות של טיפול הורמונלי.

החוקרים מסכמים, שסטטינים עשויים להחליש את הסיכון המוגבר ל-VTE הקשור בשימוש בשילובים של אסטרוגנים ופרוגסטרונים פומיים. מחקרים נוספים דרושים על מנת לאשר את הממצא התצפיתי.

ערכה: ד"ר שירי אלפרט

מקור:
Fournier J-P, Ruben D, Christel R, et al. Concurrent use of statins and hormone therapy and risk of venous thromboembolism in postmenopausal women: a population-based case-control study. Menopause. 2014:21(9):1023-1026.

נושאים קשורים:  סטטינים,  מנופאוזה,  VTE,  גיל המעבר,  פקקת ורידים תסחיפית,  מחקרים,  טיפול הורמונלי חלופי
תגובות