giant cell arteritis

דלקת בעורק הרקה מגבירה הסיכון לאי ספיקת בלוטת יותרת הכליה ו-DVT במהלך אשפוז

מאושפזים עם giant cell arteritis נמצאים בסיכון נמוך לעבור אוטם לבבי ולתמותה במהלך האשפוז, אך בסיכון גבוה לאי ספיקת בלוטת יותרת הכליה, DVT, תסחיף ריאתי ודליריום

24.09.2015, 09:25
אשפוז בבית חולים (צילום: אילוסטרציה)

שיעורי התחלואה והתמותה בקרב מאושפזים עם דלקת עורק הרקה (giant cell arteritis – GCA) לא הוערכו עד עתה. מחקר זה בחן את הסיבוכים שחווים מאושפזים עם GCA.

החוקרים נעזרו במאגר נתונים לאומי של מאושפזים בארצות הברית כדי לחקור מדגם גדול של מטופלים שאושפזו עקב דלקת ריאות, אוטם שריר הלב (myocardial infarction - MI), שבץ איסכמי או שבר בצוואר הירך. המטופלים חולקו לשתי קבוצות על בסיס נוכחות או העדר אבחנה של GCA בעת קבלתם לאשפוז.

התוצאים שהוערכו כללו תמותה במהלך האשפוז, אי ספיקה של בלוטת יותרת הכליה (adrenal insufficiency), פקקת ורידים עמוקה (deep vein thrombosis - DVT), תסחיף ריאתי ודליריום.

בין השנים 2008-2011 שוחררו 8,203,447 מטופלים בגילאי 50 ומעלה מבתי חולים בארצות הברית לאחר אשפוז עקב דלקת ריאות, MI, שבץ ושבר בצוואר הירך. מבין מטופלים אלו, 9,311 (0.11%) היו עם GCA. קבלה לאשפוז עקב דלקת ריאות, שבץ ושבר בצוואר הירך היו שכיחים יותר בקרב מטופלים עם GCA בהשוואה למטופלים ללא GCA, והם היוו 41.5% בהשוואה ל-39.5% מהאשפוזים עקב דלקת ריאות, 25% בהשוואה ל-20% מהאשפוזים עקב שבץ ו-15.5% בהשוואה ל-14% מהאשפוזים עקב שבר בצוואר הירך, בהתאמה.

אשפוז עקב MI היה שכיח יותר בקרב מטופלים ללא GCA ועמד על 26.5% בהשוואה ל-18% בקרב מטופלים עם GCA.

במהלך האשפוז, שיעור התמותה של מטופלים עם GCA עמד על 4.1%, בהשוואה ל-4.8% בקרב מטופלים ללא GCA (יחס סיכויים, OR: 0.73).

מטופלים עם GCA סבלו משכיחות גבוהה באופן ניכר של DVTי (OR 2.08), תסחיפים ריאתיים (1.6), דליריום (1.6) ואי ספיקה של בלוטת יותרת הכליה (4.95).

מחקר זה חשף, כי מאושפזים עם GCA נהנים אמנם משיעורי תמותה נמוכים יותר בהשוואה לאוכלוסיית המאושפזים הכללית, אך הם נמצאים בסיכון מוגבר ל-DVT, תסחיף ריאתי, דליריום ואי ספיקה של בלוטת יותרת הכליה.

מקור:
Sebastian Unizony, Mariano E. Menendez, Naina Rastalsky, and John H. Stone; Inpatient complications in patients with giant cell arteritis: decreased mortality and increased risk of thromboembolism, delirium and adrenal insufficiency
Rheumatology (2015) 54 (8): 1360-1368; doi:10.1093/rheumatology/keu483

נושאים קשורים:  giant cell arteritis,  דלקת עורק הרקה,  GCA,  אי ספיקת בלוטת יותרת הכליה,  פקקת ורידים עמוקה,  DVT,  תסחיף ריאתי,  דליריום,  תמותה,  מחקרים
תגובות