אפיקסבן

מהלך מוקדם של אירועים טרומבואמבוליים ודמם בזמן טיפול באפיקסבן או אנוקספרין / וורפרין; תת אנליזה של מחקר AMPLIFY

מחקר מצא, כי אפיקסבן יעיל בצורה ברת-השוואה לטיפול נוגד קרישה קונבנציונאלי, אך בטוח יותר בהיבט שיעורי דמם נמוכים יותר

23.12.2015, 12:14
קריש דם, היצרות כלי דם (איור אילוסטרציה)

הסיכון לאירועים טרומבואמבוליים ודמם גבוהים ביותר בזמן השבועות הראשונים לטיפול אנטיקואגולטיבי לאחר אירוע טרומבואמבולי ורידי (VTE).

במחקר זה נבחן המהלך המוקדם של אירועים טרומבואמבוליים ודמם בזמן טיפול באפיקסבן או אנוקספרין/וורפרין, במסגרת תת-ניתוח מוגדר מראש של מחקר ה-AMPLIFY. המחקר הינו רנדומלי, כפול סמיות, שארך 6 חודשים וכלל 4,395 מטופלים עם VTE סימפטומטי.

אירועים מוקדמים היו בעלי עניין רב, שכן אפיקסבן ניתן ללא טיפול התחלתי בהפרין. היעילות והבטיחות הוערכו לפי שיעור היארעות של אירועי VTE סימפטומטיים חוזרים או תמותה הקשורה ל-VTE ושיעור הדמם המשמעותי, בהתאמה.

באנליזה זו מדווח על שיעורי חזרה ודמם לאחר 7, 21 ו-90 יום של טיפול, בנוסף לנתונים שכבר פורסמו בסוף המחקר.

שיעורי חזרת VTE לאחר 7, 21 ו-90 יום ו-6 חודשים היו 18 (0.7%), 29 (1.1%), 46 (1.8%) ו-59 מטופלים (2.3%), בהתאמה, אשר טופלו באפיקסבן לעומת 21 (0.9%), 35 (1.3%), 58 (2.2%) ו-71 מטופלים (2.7%), בהתאמה, אשר קיבלו טיפול קונבנציונאלי.

דמם משמעותי התרחש בתקופות הזמן הללו ב-3 (0.1%), 5 (0.2%), 11 (0.4%) ו-15 מטופלים (0.6%), בהתאמה, אשר טופלו באפיקסבן, לעומת 16 (0.6%), 26 (1%), 38 (1.4%), ו-49 מטופלים (1.8%), אשר קיבלו טיפול קונבנציונאלי.

החוקרים סיכמו, כי היעילות של אפיקסבן היתה ללא נחיתות בכל נקודת זמן, ללא עודף שיעורי חזרה של VTE, לעומת טיפול קונבנציונאלי. מצד שני, שיעור נמוך יותר של דמם הקשור בטיפול באפיקסבן הודגם כבר מתחילת הטיפול .

מקור:
Thromb Haemost. 2015 Dec 10;115(4). [Epub ahead of print]
Early time courses of recurrent thromboembolism and bleeding during apixaban or enoxaparin/warfarin therapy. A sub-analysis of the AMPLIFY trial; Raskob GE1, Gallus AS, Sanders P, Thompson JR, Agnelli G, Buller HR, Cohen AT, Ramacciotti E, Weitz

נושאים קשורים:  אפיקסבן,  וורפרין,  אנוקספרין,  VTE,  דמם משמעותי,  מחקרים