טרשת עורקים

הטיפול באבולוקומאב (EVOLOCUMAB) מעכב PCSK9 מוביל לירידה בסיכון לאירועים קרדיווסקולרים

מחקר מצא, כי הוספה של אבולוקומאב (EVOLOCUMAB) לסטטינים מביאה לירידה דרמטית בערכי כולסטרול (LDL-c) ולהורדה משמעותית של 27% בהתקפי לב, 21% באירועים של שבץ מוחי ו-22% בצינתורי לב

21.06.2017, 14:10
ערכי כולסטרול בבדיקת דם (צילום: אילוסטרציה)

אבולוקומאב הינה נוגדנן אנושי חד-שבטי מסוג IgG2 המוכוון כנגד החלבון proprotein convertase subtilisin–kexin type 9) PCSK9). חלבון PCSK9 מתווך את פירוק הקולטן התאי LDLR, האחראי לסילוק LDL-c ממחזור הדם. עיכוב חלבון PCSK9 על ידי אבולוקומאב מעלה את ריכוז הקולטן ל- LDL-c על פני התאים ועל ידי כך מקטין את רמות ה LDL-c במחזור הדם. עד היום, במספר רב של מחקרים נמצא כי אבולוקומאב מפחיתה את רמות ה LDL-c  באופן משמעותי של עד 75% בהשוואה לקבוצת הביקורת ומאפשרת הגעה ליעד מטרה של מתחת ל-70 מ"ג לדצ"ל עבור כ-94% מהמטופלים (2).

בנוסף לירידה בערכי LDL-c הוכיחה אבולוקומאב יעילות גם בנסיגה בפלאק הטרשתי שהינו גורם מרכזי למחלות קרדיווסקולריות (3). במחקר FOURIER שתוצאותיו התפרסמו ב- NEJM, ביקשו החוקרים להעריך האם במטופלים עם עדות קלינית למחלה קרדיווסקולרית הנגרמת מטרשת עורקים, הנמצאים בסיכון גבוה לאירועים קרדיווסקולריים נוספים ומקבלים טיפול אופטימלי של סטטינים, הוספה של אבולוקומאב לטיפול תוביל לירידה דרמטית נוספת בערכי LDL-c ולהורדה משמעותית בסיכון לאירועים קרדיווסקולריים חמורים (1).

מחקר ה-FOURIER הינו מחקר רב לאומי פאזה 3, כפול סמיות, אקראי, מבוקר פלצבו שכלל כ-27,500 מטופלים אשר לקו בעבר באוטם שריר הלב או בשבץ איסכמי או במחלת עורקים היקפית סימפטומטית, ובעלי רמות LDL כולסטרול מעל 70 מ"ג/ד"ל, או רמות non-HDL-C מעל 100 מ"ג/ד"ל, על אף קבלת טיפול אופטימלי להורדת ליפידים שהוגדר כנטילה יומית של לפחות 20 מ"ג אטורבסטטין או סטטין אחר במינון אקוויוולנטי (סטטינים במינון בינוני) עם/בלי אזטימיב או נטילה יומית של 40 מ"ג אטורבסטטין או סטטין אחר במינון  אקוויוולנטי (סטטינים במינון גבוה) עם/בלי אזטימיב.

המטופלים חולקו באופן אקראי לקבלת אבולוקומאב במתן תת עורי במינון של 140 מ"ג מידי שבועיים או במינון 420 מ"ג פעם בחודש, או פלצבו במתן תת עורי מידי שבועיים או פעם בחודש. משך המעקב החציוני אחר המשתתפים היה 2.2 שנים (1).

לאחר 48 שבועות, בקבוצת הטיפול באבולוקומאב הירידה הממוצעת בערכי LDL-c ביחס לקבוצת הפלצבו הייתה 59% (מערך חציוני התחלתי של 92 mg/dL ל- 30 mg/dL).

בהשוואה לפלצבו, טיפול באבולוקומאב הפחית באופן משמעותי את הסיכון ליעד המחקר הראשוני המשולב, שהוגדר כזמן עד לאחד מחמשת האירועים הבאים: מוות כתוצאה מאירוע קרדיווסקולרי, אוטם שריר הלב (התקף לב), שבץ איסכמי, אשפוז בשל תעוקת חזה לא יציבה וצנתור (9.8% בקבוצת האבולוקומאב בהשוואה ל- 11.3% בקבוצת הפלצבו) - הורדת סיכון יחסית של 15%.

בנוסף, בהשוואה לפלצבו, טיפול באבולוקומאב הפחית באופן משמעותי את הסיכון ליעד המחקר השניוני המשולב, שהוגדר כזמן עד לאחד משלושת האירועים הבאים: מוות כתוצאה מאירוע קרדיווסקולרי, אוטם שריר הלב (התקף לב) ושבץ איסכמי (5.9% בקבוצת האבולוקומאב בהשוואה ל- 7.4% בקבוצת הפלצבו) - הורדת סיכון יחסית של 20%.

בחינת המרכיבים של יעד המחקר הראשוני המשולב הראתה כי הוספה של אבולוקומאב לטיפול מביאה להורדה משמעותית בסיכון לאירועים קרדיווסקולריים חמורים: 27% בהתקפי לב, 21% באירועים של שבץ מוחי ו-22% בצנתורים (1).

הירידה נצפתה כבר לאחר כשישה חודשים של טיפול במסגרת המחקר, ונמצא כי ההשפעה אף גדלה לאורך זמן, כאשר הורדת הסיכון היחסית ליעד המחקר השניוני המשולב, שהוגדר כזמן עד לאחד משלושת האירועים הבאים: מוות כתוצאה מאירוע קרדיווסקולרי, אוטם שריר הלב (התקף לב) ושבץ איסכמי גדלה מ-16% בשנה הראשונה ל-25% לאחר השנה הראשונה.

מבחינת בטיחות הטיפול, לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין קבוצת המחקר לקבוצת הביקורת בכל הנוגע לתופעות לוואי, וביניהן הופעה של סוכרת חדשה, אירועים נוירוקוגניטיביים, שיעורי קטרקט או תופעות אלרגיות.

החוקרים מסכמים כי הוספת אבולוקומאב לטיפול בסטטינים במטופלים עם טרשת עורקים ידועה הובילה לירידה משמעותית ברמות LDL-c, עד לערכים של 30 mg/dL ואף פחות, ולירידה משמעותית בסיכון לאירועים קרדיווסקולריים, כגון התקפי לב.

זהו המחקר OUTCOME הראשון של מעכב PCSK9 שהוכיח באופן ברור שאבולוקומאב בנוסף לירידה משמעותית בערכי LDL-c ובנוסף לנסיגה של הפלאק הטרשתי מצליחה גם להפחית באופן משמעותי את הסיכון לאירועים קרדיווסקולריים.

מקור: 

1. Sabatine MS, et al. N Engl J Med. Advance online publication,March 17, 2017. doi: 10.1056/NEJMoa1615664
2. Robinson JG, et al. JAMA. 2014; 311:1870-82.
3. Nicholls SJ, et al. JAMA. 2016; 316:2373-84.

For full details, please refer to the PI as approved by the IL MoH

נושאים קשורים:  טרשת עורקים,  LDL-C,  אבולוקומאב,  מחקרים,  מעכבי PCSK9
תגובות