אלדוסטרוניזם ראשוני

אירועים קרדיו-ווסקולריים ונזק לתאי מטרה באלדסטרוניזם ראשוני לעומת יתר לחץ דם ראשוני

החוקרים סבורים שאבחון אלדוסטרוניזם ראשוני בשלביה המוקדמים של המחלה עם החלת טיפול ספציפי מתאים הינו חשוב מכיוון שהחולים המושפעים מציגים סיכון קרדיו-ווסקולרי מוגבר לעומת חולים עם יתר-לחץ דם ראשוני

מדידת לחץ דם (צילום: אילוסוטרציה)

קיימות ראיות סותרות, המתבססות על מחקרים הטרוגניים, בנוגע לשאלה האם עודף אלדוסטרון אחראי לסיכון מוגבר לסיבוכים קרדיו-ווסקולריים וצרברו-ווסקולריים בחולים עם אלדוסטרוניזם ראשוני. מחקר זה שם למטרה להעריך את הקשר בין אלדוסטרוניזם ראשוני ואירועים קרדיאליים וצרברו-ווסקולריים, נזק לאברי מטרה, סוכרת ותסמונת מטבולית בהשוואה לקשר של יתר לחץ דם ראשוני לאירועים אלה, בהתבסס על תוצאות מחקרים קודמים.

לטובת העבודה, בוצעה מטה-אנליזה של מחקרים תצפיתיים פרוספקטיביים ורטרוספקטיביים שהשוו חולים עם אלדוסטרוניזם ראשוני ויתר לחץ דם ראשוני על מנת לנתח את הקשר בין אלדוסטרוניזם ראשוני ושבץ, מחלה כלילית (כנקודת סיום ראשונית נוספת), פרפור עליות ואי-ספיקת לב, נזק לאברי מטרה, סינדרום מטבולי וסוכרת (כנקודת סיום שניונית נוספת).

MEDLINE ו-Cochrane Library נסקרו על ידי החוקרים עבור מאמרים שפורסמו עד 28 בפברואר 2017, ללא הגבלה על מועד הפרסום המוקדם ביותר. מחקרים מתאימים השוו חולים עם אלדוסטרוניזם ראשוני עם חולים עם יתר לחץ דם ראשוני (כקבוצת ביקורת) ודיווחו על האירועים הקליניים או על נקודות הסיום שצוינו. בנוסף, הושוו תתי-סוגים של אלדוסטרוניזם, אדנומה מייצרת אלדוסטרון והיפרפלזיה דו-צדדית של האדרנל.

החוקרים זיהו 31 מחקרים שכללו 3,838 חולים עם אלדוסטרוניזם ראשוני ו-9,284 חולים עם יתר לחץ דם ראשוני. לאחר חציון של 8.8 שנים (טווח בין-רבעוני (IQR) של 6.2-10.7) מאבחנת יתר לחץ הדם, בהשוואה לחולים עם יתר לחץ דם ראשוני, לחולים עם אלדוסטרוניזם ראשוני היה סיכוי מוגבר לשבץ (יחס סיכויים (OR) של 2.58, רווח בר-סמך 95% 1.93-3.45), למחלה כלילית (1.77, 1.10-2.83), פרפור עליות (3.52, 2.06-5.99) ואי-ספיקת לב (2.05, 1.11-3.78). תוצאות אלה עקביות גם עבור חולים עם אדנומה מייצרת אלדוסטרון והיפרפלזיה דו-צדדית של האדרנל ללא הבדל בין תתי-קבוצות אלה. באופן דומה, אלדוסטרוניזם ראשוני הגביר את הסיכוי לסוכרת (יחס סיכויים (OR) של 1.33, רווח בר-סמך 95% Cl) 1.01-1.74), סינדרום מטבולי (1.53,1.22-1.91) והיפרטרופיה של חדר שמאל (2.29, 1.65-3.17).

מסקנת החוקרים היא שאבחון אלדוסטרוניזם ראשוני בשלביה המוקדמים של המחלה עם החלת טיפול ספציפי מתאים הינו חשוב מכיוון שהחולים המושפעים מציגים סיכון קרדיו-ווסקולרי מוגבר לעומת חולים עם יתר-לחץ דם ראשוני.

מקור: 

Monticone, S. et al. (2017) The Lancet Diabetes & Endocrinology. 6(1), 41

נושאים קשורים:  אלדוסטרוניזם ראשוני,  יתר לחץ דם ראשוני,  אדנומה מייצרת אלדוסטרון,  סוכרת,  היפרפלזיה של האדרנל,  מטה-אנליזה,  מחקרים
תגובות