גרייבס

הקשר בין טיפול במחלת גרייבס לתחלואה ותמותה קרדיווסקולרית

טיפול יעיל ומוקדם בחולים אלו קשור בשיעורי הישרדות טובים יותר. בחולים אלו, שליטה מהירה וארוכת טווח במצב היתר-תריסיות צריכה להיות בעדיפות בטיפול במחלה וטיפול מוקדם ביוד רדיואקטיבי צריך להיות מוצע למטופלים אשר נראה שהסיכוי לשלוט במחלתם בעזרת תרופות בלבד נמוך

מחלת גרייבס מטופלת לרוב בעזרת תרופות, יוד רדיואקטיבי או ניתוח. לא ידוע האם הבחירה בתרופה הראשונית משפיעה על התוצאים לטווח רחוק. מטרת המחקר הייתה להעריך את התחלואה והתמותה הקרדיווסקולרית לאור הטיפול הראשוני ויעיליותו.

במחקר עוקבה היסטורי זה, זוהו חולים עם יתר-תריסיות שאובחנו בין ה-1 בינואר 1998 לבין ה-31 בדצמבר 2013, מתוך מאגר שעקב אחרי נוגדנים כנגד הקולטן ל-TSH בדרום ויילס, אנגליה. ממאגר זה הועבר המידע למאגר אנונימי (Secure Anonymized Information Linkage Databankי[Swansea University, Swansea, UK]). מטופלים עם מחלת גרייבס שזוהו על פי נוגדים חיוביים, נבחרו למחקר זה, והמידע הקליני שלהם קושר לתוצאים במאגר האנונימי. החוקרים לא הגדירו קריטריונים להוצאה מהשתתפות במחקר. המטופלים הותאמו לפי גיל ומין לאוכלוסית ביקורת (ביחס של 1:4) מתוך המאגר האנונימי. המטופלים קובצו לפי הטיפול הראשוני לקבוצת טיפול תרופתי, קבוצת טיפול ביוד רדיואקטיבי שהובילה לטיפול במחלה (קבוצת יוד א') או קבוצת טיפול ביוד רדיואקטיבי שלא הובילה לטיפול מלא במחלה (קבוצת יוד ב').

החוקרים השתמשו באנליזות מסוג קפלן-מאייר ו-COX בשביל לנתח את הקשר בין הטיפול לתוצא העיקרי, תמותה מכל סיבה, ולתוצא המשני, תופעות קרדיווסקולריות משמעותיות (התקף לב, אי ספיקת לב, שבץ או מוות) לאחר שנה מהאבחנה. כמו כן, החוקרים בדקו את הקשר בין ריכוז TSH לבין תוצאים ורמות FT4.

החוקרים חילצו מידע מ-4,189 מטופלים (3,414 [81.5%] נשים) עם מחלת גרייבס ו-16,756 מקרי ביקורת (13,656 [81.5%] נשים). 3,587 מטופלים היו בקבוצת הטיפול התרופתי, 250 בקבוצת יוד א' ו- 182 בקבוצת יוד ב'. המטופלים היו בסיכון מוגבר לתמותה בהשוואה לקבוצת הביקורת (יחס הסיכונים 1.22, רווח בר-סמך 95%: 1.05-1.42). בהשוואה למטופלים בקבוצת הטיפול התרופתי, התמותה הייתה נמוכה יותר בקבוצת יוד א' (יחס הסיכונים 0.5, רווח בר-סמך 95%: 0.29-0.85) אך לא בקבוצת יוד ב' (יחס סיכונים 1.51, רווח בר-סמך 95%: 0.96-2.37).

ריכוז נמוך של TSH באופן מתמשך לאחר שנה מהאבחון היה קשור בתמותה מוגברת, ללא קשר לאופן הטיפול (יחס הסיכונים 1.55, רווח בר-סמך 95%: 1.08-2.24). רגרסיה מסוג Spline הראתה קשר חיובי לא-לינארי בין ריכוזי FT4  לאחר שנה לבין תמותה.

מקור: 

Okosieme O.E et al (2019). The Lancet Diabetes & Endocrinology, Online First;

נושאים קשורים:  גרייבס,  יתר-תריסיות,  יוד רדיואקטיבי,  מחקר עוקבה,  מחקר היסטורי,  תמותה,  תחלואה,  מחקרים
תגובות