מחקרים

השלכות השתלת קוצב לב קבוע לאחר ניתוח במסתם המיטרלי

החוקרים הראו כי השתלת קוצב לאחר ניתוח במסתם המיטרלי מעלה באופן מובהק את הסיכון לתמותה בתוך שנה

14.07.2019, 07:35
קוצב לב להשתלה. אילוסטרציה

ההיארעות של השתלה קוצב לב קבוע (PPM – Permanent pacemaker) גבוהה יותר לאחר ניתוח במסתם המיטרלי (MVS – Mitral valve surgery) יחד עם אבלציה לטיפול בפרפור עליות (AF – Atrial fibrillation) לעומת MVS לבד.

מטרת המחקר היתה לזהות את גורמי הסיכון והתוצאים הקשורים להשתלת PPM במחקר אקראי שבחן אבלציה לטיפול ב-AF בקרב מטופלים שעברו MVS.

החוקרים חילקו באופן אקראי 243 מטופלים עם AF שלא עברו בעבר השתלת PPM ל-MVS בלבד (n= 117) או ל-MVS+ אבלציה (n=126). בהמשך החוקרים חילקו באופן אקראי את המטופלים בקבוצת האבלציה לבידוד הווריד הריאתי (PVI – Pulmonary vein isolation) (n=62) או להליך maze בשתי העליות (n=64).

המחקר בדק באמצעות שימוש במודלים של competing risk את הקשר בין PPM ומאפייני הבסיס וגורמי הסיכון הניתוחיים, ואת ההשפעה של PPM על הזמן עד לשחרור מבית החולים, אשפוז חוזר ותמותה בתוך שנה.

54 מטופלים קיבלו PPM במהלך השנה הראשונה (14.4%), כאשר 29 מתוכם (83%) עברו את ההשתלה במהלך האשפוז הראשוני. התדירות של השתלות PPM היתה 7.7% בקבוצת המטופלים שעברו MVS בלבד, 16.1% בקבוצת המטופלים שעברו MVS+PVI ו-25% בקבוצת המטופלים שעברו MVS + maze בשתי העליות.

ההתוויות ל-PPM היו דומות בין קבוצת המטופלים שעברו MVS בלי או עם אבלציה. כמו כן, החוקרים מצאו כי אבלציה, ניתוח במספר מסתמים וסיווג NYHAי(New York Heart Association functional)י3/4 הם גורמי סיכון בלתי תלויים להשתלת PPM.

כמו כן, החוקרים מצאו כי משך האשפוז לאחר הניתוח היה ארוך יותר אצל מטופלים שקיבלו PPM, אך ההבדל לא היה מובהק לאחר התאמה לחלוקה האקראית (MVS בהשוואה לאבלציה) ולגיל (יחס הסיכונים: 0.81; רווח בר סמך 95%: 0.61-1.08; p= 0.14).

תוצאות המחקר הראו גם כי השתלת PPM לא העלתה את שיעורי האשפוזים החוזרים תוך 30 ימים (יחס הסיכונים: 1.43; רווח בר סמך 95%: 0.50-4.05 ; p= 0.50). בנוסף, נמצא כי הצורך ל-PPM קשור לסיכון מוגבר לתמותה תוך שנה (יחס הסיכונים: 3.21; רווח בר סמך 95%: 1.01-10.17; p= 0.05) לאחר התאמה לחלוקה האקראית, לגיל ולסיווג NYHA.

החוקרים הסיקו כי אבלציה לטיפול ב-AF, ניתוח המערב מספר מסתמים וסיווג NYHA 3/4 קשורים לסיכון מוגבר לצורך בקוצב קבוע. השתלת PPM לאחר MVS נמצאה קשורה לעלייה מובהקת בתמותה תוך שנה.

מקור:

DeRose, J. et al. (2019) JACC 73,19.

נושאים קשורים:  ניתוחי לב,  קוצב לב קבוע,  מחלת לב מסתמית,  אבלציה מחקרים,  חדשות
תגובות