מחקרים

חוסר איזון של סוכרת מסוג 1 מאיצה הזדקנות של כלי דם בקרב צעירים

מחקר זה דגם בני נוער הסובלים מסוכרת מסוג 1 ואסף נתונים לגבי מחלתם וכן מדדים הקשורים לתפקוד של כלי דם, בכדי להבין האם וכיצד משפיע איזון הסוכרת על פגיעה בתפקוד כלי הדם של אותם חולים

שיעורי ההיארעות של סוכרת מסוג 1 בקרב ילדים נמצאים בעלייה, מה שמוביל לעומס מוגבר של תחלואת לב וכלי דם כתוצאה מפגיעה בתפקוד כלי הדם הקשורה לסוכרת.

במחקר זה נבדקו גורמי הסיכון לתחלואת לב וכלי דם והמדדים העורקיים של 1,809 בני נוער הסובלים מסוכרת מסוג 1. עם אבחנת הסוכרת ו-5 שנים לאחר מכן נאספו הנתונים הבאים: מידע דמוגרפי, מידות וממדי גוף (אנטרופומטריה), לחץ דם, ומידע מבדיקת מעבדה. נתוני מהירות גל הדופק ומדד התוספת (Augmentation index) נאספו יחד עם מדידות לחץ. בכדי לבחון את ההבדלים בין ערכי המדדים העורקיים כחלק מגורמי הסיכון לתחלואת לב וכלי דם, נעשה שימוש בניתוח שונויות (ANOVA) ובמבחן חי בריבוע (Chi-square). השטח תחת העקומה של גורמי הסיכון לתחלואת לב וכלי דם הוזן למודלים קוויים כלליים, בכדי לחקור קבועי קצב של הזדקנות כלי דם מואצת.

בזמן איסוף הנתונים העורקיים, המשתתפים היו בגילאי 4.5±17.6 שנים, 50% מהם היו נקבות, ו-76% מהם היו לבנים שאינם ממוצא היספאני. משך הסוכרת של המשתתפים היה 1.9±7.8 שנים. השליטה בערכי הסוכר בדם הייתה ירודה (ערכי המוגולובין מסוכרר 1.8%±9.1). כל המדדים העורקיים היו גבוהים יותר בקרב משתתפים עם ערכי המוגולבין מסוכרר של 9% ומעלה, ומהירות גל הדופק הייתה גבוהה יותר כאשר הרגישות לאינסולין הייתה נמוכה יותר, או כאשר משך הסוכרת היה ארוך יותר. נצפו הבדלים במדדים העורקיים לפי גיל, מגדר, קיומה של השמנת יתר, יתר לחץ דם, או הפרעה ברמת השומנים בדם. במודלים רבי-משתנים נמצא קשר חיובי בין ערכים גבוהים יותר של המוגלובין מסוכרר, רגישות נמוכה יותר לאינסולין, ושטחים תחת העקומות של מדד מסת גוף, לחץ דם, ורמת השומנים בדם, לבין הזדקנות מואצת של כלי הדם.

החוקרים הסיקו שבקרב צעירים הסובלים מסוכרת מסוג 1, שליטה ירודה ועקבית ברמות הסוכר בדם ורמות גבוהות יותר של גורמי סיכון מוסכמים לתחלואת לב וכלי דם, קשורים באופן בלתי תלוי להזדקנות עורקית. שיפור השליטה ברמות הסוכר בדם והתערבויות להורדת גורמי סיכון לתחלואת לב וכלי דם עשויים למנוע אירועים עתידיים של לב וכלי דם, בקרב צעירים הסובלים מסוכרת מסוג 1.

מקור: 

Urbina, EM. et al. (2019). Journal of the American Heart Association. 8(13): e010150

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוכרת סוג 1,  כלי דם,  קשיחות עורקית
תגובות