סוכרת

נוכחות איסכמיה בשריר הלב והבדלים בפרוגנוזה בין מטופלים עם ובלי סוכרת

במחקר זה נמצא כי אפילו חוסר מינימלי בזילוח דם לשריר הלב הוביל לסיכון מוגבר לתחלואה קרדיווסקולרית בחולי סוכרת בהשוואה למשתתפים ללא סוכרת

16.02.2020, 17:46

הימצאות מחלה קרדיווסקולרית והפרוגנוזה שלה משתנות בין מטופלים עם ובלי סוכרת. החוקרים בדקו את ההבדלים בהימצאות ובפרוגנוזה של איסכמיה בשריר הלב על ידי כימות חוסר בזילוח דם לשריר הלב בין מטופלים עם ובלי סוכרת.

מתוך 20,418 משתתפים אשר עברו טומוגרפיה ממוחשבת של זילוח שריר הלב, 2,951 משתתפים עם סוכרת הושוו ל-2,951 משתתפים ללא סוכרת, כאשר לשתי הקבוצות גורמי סיכון זהים. אירועים  קרדיווסקולריים משמעותיים כללו תמותה, אוטם בשריר הלב, אנגינה לא יציבה, או חידוש מאוחר של אספקת הדם. אירועים קרדיווסקולריים משמעותיים היו רבים יותר במשתתפים חולי סוכרת בהשוואה למטופלים ללא סוכרת. בקרב המשתתפים עם חוסר כולל בזילוח>10%, מטופלים עם סוכרת היו בסיכון גבוה יותר מפי שניים לאירוע קרדיווסקולרי משמעותי בהשוואה למטופלים ללא סוכרת (סיכון שנתי 9.4 [95% רווח בר-סמך 6.7-11.6] לעומת 3.9 [95% רווח בר-סמך 2.8-5.6], בהתאמה, P<0.001).

משתתפים חולי סוכרת שהיה להם אפילו חוסר מינימלי בזילוח (0%-1%  היו בסיכון גבוה יותר לאירוע קרדיווסקולרי משמעותי, לעומת משתתפים חולי סוכרת ללא חוסר כולל בזילוח (סיכון יחסי 2.05 [95% רווח בר סמך 1.21-3.47], P = 0.007). משתתפים סוכרתיים עם חוסר בזילוח של 0.5% היו בסיכון דומה לאירוע קרדיווסקולרי משמעותי בהשוואה למשתתפים שלא היו סוכרתיים עם חוסר כולל בזילוח של 8%.

מסקנת החוקרים הייתה שכל מידה של חוסר בזילוח דם לשריר הלב הובילה לסיכון גבוה יותר לאירוע קרדיווסקולרי משמעותי במשתתפים סוכרתיים בהשוואה למשתתפים שלא היו סוכרתיים.

מקור: 

Donghee Han et. al (2020) Diabetes DOI: 10.2337/dc19-1360

נושאים קשורים:  סוכרת,  חוסר בזילוח דם לשריר הלב,  אוטם שריר הלב,  אנגינה לא יציבה,  איסכמיה בשריר הלב,  מחקרים,  אירועים קרדיווסקולריים
תגובות