NAFLD

מחלת כבד שומני נמצאה בקורלציה עם יעילות מופחתת של שריר הלב

האם הקשר בין מחלת כבד שומנית שאינה אלכוהולית ויעילות שריר הלב יכולה להוות סמן פרונגנוסטי לאירועים קרדיווסקולריים?

אולטרהסאונד של הכבד (צילום: אילוסטרציה)

מחלת כבד שומני שאינה אלכוהולית (NAFLD) נמצאה בקורלציה לסיכון מוגבר למחלות קרדיווסקולריות (CVD), אך המנגנון  טרם הוסבר. יעילות מכנו-אנרגטית (MEE( מופחתת של שריר הלב, נמצאה כגורם חיזוי בודד ל-CVD.

מטרת המחקר הייתה להעריך את הקורלציה בין NAFLD לבין MEE בהתאמה.

MEE של שריר הלב הוערך על ידי שיטות אקוקרדיוגרפיות מתוקפות ב-699 מטופלים שאינם סוכרתיים, אשר חולקו לשתי תתי קבוצות לפי נוכחות מוגדרת של NAFLD באמצעות אולטראסונוגרפיה מתוקפת.

מטופלים עם NAFLD התייצגו עם רמות גבוהות יותר של לחץ דם סיסטולי (SBP) ודיאסטולי (DBP) וכן עם רמות גבוהות יותר של טריגליצרידים, רמות גבוהות של סוכר בצום ולאחר העמסת סוכר, רגישות גבוהה של פרוטאין ריאקטיבי Cי(hsCRP), תנגודת אינסולין גבוהה (IR) שהוערכה על ידי HOMA-IR ואינדקס IR כבדי וערכים נמוכים של ליפופרוטאין בעל צפיפות גבוהה (HDL) בהשוואה למטופלים ללא NAFLD.

נוכחות NFALD נקשרה עם רמות גבוהות של צריכת חמצן על ידי שריר הלב (מיוקרד) וערכים נמוכים של MEE.יMEE נמצא בקורלציה שלילית עם מין זכרי, גיל, BMI, היקף מתניים, SBP, DBP, כולסטרול כולל, טריגליצרידים, סוכר בצום ולאחר העמסת סוכר, HOMA-IR, אינקס IR כבדי ו-hsCRP. כאשר MEE נמצא בקורלציה חיובית עם רמות HDL.

באנליזת רגרסיה רבת משתנים, נוכחות NAFLD נקשרה עם MEE ללא קשר לגורמי הסיכון החמורים הקרדיו-מטבוליים כמו גיל, מין, היקף מתניים, SBP, DBP, כולסטרול כולל ו-HDL , טריגליצרידים, סבילות לגלוקוז ו-hsCRPי(β=-0.09, P=0.04), אבל לא באופן בלתי תלוי מהערכות IR.

לסיכום, NAFLD שהוגדר על ידי אולטראסאונד, נמצא בקורלציה עם MEE מופחת מה שמהווה גורם חיזוי לאירועים קרדיוווסקולרים שליליים. מערכת היחסים בין NAFLD לבין MEE בסיכון תלויה ב-IR.

מקור: 

Teresa Vanessa Fiorentino et al. (2020). Journal of internal medicine.  doi: 10.1111/JOIM.13155

נושאים קשורים:  NAFLD,  שריר הלב,  תנגודת לאינסולין,  מחקרים,  מחלה קרדיווסקולרית
תגובות