תוצאים

סוכרת קשורה לתוצאים גרועים יותר בטווח הארוך לאחר אוטם שריר הלב

במחקר זה סוכרת נמצאה אצל 20% מהמטופלים אשר התייצגו עם מקרה ראשון של אוטם בשריר הלב בגיל ≤50

04.08.2020, 17:26

מטרת המחקר הייתה לקבוע את הימצאותה של מחלת הסוכרת ותוצאים קרדיווסקולרים קשורים אצל מטופלים צעירים אשר התייצגו עם אוטם בשריר הלב לראשונה בחייהם בגיל ≤50.

החוקרים ניתחו באופן רטרוספקטיבי מידע רפואי של מטופלים אשר התייצגו עם אוטם בשריר הלב לראשונה בחייהם בגיל ≤50 בין השנים 2000- 016. סוכרת הוגדרה על פי המוגלובין מסוכרר ≥6.5% (48 מילימול/מול) או אבחנה או טיפול בסוכרת בתיעוד שלהם.

תוצאות המחקר הראו כי מתוך 2,097 מטופלים צעירים אשר עברו אוטם שריר הלב מסוג 1 (גיל ממוצע 44.0 ± 5.1 שנים, 19.3% נשים, 73% לבנים), סוכרת הייתה נוכחת אצל 416 (20%), מתוכם 172 (41%) טופלו עם אינסולין. במהלך מעקב אשר ארך בממוצע 11.2 שנים, סוכרת הייתה קשורה לתמותה מוגברת מסיבה כלשהי (יחס הסיכון 2.30; P < 0.001) ותמותה קרדיווסקולרית מוגברת (2.68; P < 0.001).

סוכרת נמצאה אצל 20% מהמטופלים אשר התייצגו עם מקרה ראשון של אוטם בשריר הלב בגיל ≤50 וכן הייתה קשורה תמותה גבוהה יותר בטווח הארוך מסיבה כלשהי ולתמותה קרדיווסקולרית מוגברת. ממצאים אלה הדגישו את הצורך להכניס טיפולים יותר אגרסיביים במטרה למנוע סיבוכים קרדיווסקולרים בעתיד באוכלוסיה זו.

מקור:

Sanjay Divakaran et. al (2020) Diabetes Care DOI: https://doi.org/10.2337/dc19-1398

נושאים קשורים:  תוצאים,  תמותה,  מבוגרים צעירים,  אוטם שריר הלב,  תמותה קרדיווסקולרית,  מחקרים
תגובות