סוכרת

הקשר בין סוכרת לשיעורי תמותה קרדיווסקולרית במדינות עם הכנסה נמוכה, ממוצעת וגבוהה 

סוכרתיים, שיעורי התחלואה הקרדיווסקולרית, תמותה מסיבה כלשהי ותמותה קרדיווסקולרית היו גבוהים משמעותית אצל בעלי הכנסה נמוכה בהשוואה לבעלי הכנסה בינונית וגבוהה

09.02.2021, 17:49

מטרת המחקר הייתה להשוות בין שיעורי אירועים קרדיווסקולריים, תמותה מסיבה כלשהי ותמותה קרדיווסקולרית, בקרב מבוגרים עם ובלי סוכרת במדינות עם רמות הכנסה שונות

המחקר, אשר כונה PURE כלל 143,567 מבוגרים בגילאי 35-70 מארבע מדינות עם הכנסה גבוהה, 12 מדינות עם הכנסה בינונית וחמש מדינות עם הכנסה נמוכה. המעקב הממוצע ארך 9.0 ± 3.0 שנים.

תוצאות המחקר הראו כי אצל סוכרתיים, שיעורי התחלואה הקרדיווסקולרית, תמותה מסיבה כלשהי ותמותה קרדיווסקולרית היו גבוהים משמעותית אצל בעלי הכנסה נמוכה בהשוואה לבעלי הכנסה בינונית וגבוהה. החוקרים מצאו כי אצל בעלי ההכנסה הנמוכה, תמותה הייתה גבוהה יותר אצל אלה אשר היו בשליש הרווחה הכלכלית הנמוך ביותר. בניגוד לבעלי הכנסה גבוהה ובינונית, העלייה בתמותה קרדיווסקולרית אצל חולי הסוכרת בקבוצת בעלי ההכנסה הנמוכה לא השתנתה לאחר התאמה עם גורמי סיכון התנהגותיים וטיפול.

מסקנת החוקרים הייתה כי שיעורי תחלואה קרדיווסקולרית, תמותה מסיבה כלשהי ותמותה קרדיווסקולרית היו גבוהים בצורה משמעותית אצל חולי הסוכרת בעלי ההכנסה הנמוכה בהשוואה לבעלי ההכנסה הבינונית והגבוהה, כאשר הסיכון למוות נשאר בלא שינוי אפילו לאחר התאמה לגורמי סיכון וטיפול. החוקרים ציינו כי קיים צורך דחוף בשיפור הגישה לטיפול אצל חולי סוכרת בעלי הכנסה נמוכה על מנת להוריד את התמותה העודפת, בייחוד בקרב אלה אשר נמצאים בשכבה הענייה יותר של האוכלוסייה.

מקור: 

Ranjit Mohan Anjana et. al (2020) Diabetes Care DOI: https://doi.org/10.2337/dc20-0886

נושאים קשורים:  סוכרת,  תמותה קרדיווסקולרית,  הכנסה,  פערים חברתיים-כלכליים,  מחקרים
תגובות