מחקרים

בטיחות הטיפול עם מעכבי SGLT2 והאימפקט על אירועים קליניים

מעכבי SGLT2 בטוחים ומביאים לשיפור בתוצאים קליניים של אי ספיקת לב

מעכבי SGLT2 הוכחו כמורידים סיכון לתחלואה קרדיווסקולרית ותופעות לוואי כלייתיות במטופלים עם סוכרת, אי ספיקת לב ומחלות כליה. במחקר זה ביצוע החוקרים ניתוח-על על מנת לחקור את האימפקט של מספר מעכבי SGLT2 על תמותה מכל סיבה, תמותה קרדיווסקולרית, אשפוזים של אי ספיקת לב ותוצא משולב של תמותה קרדיווסקולרית ואשפוזים של אי ספיקת לב. אוכלוסיית המחקר כללה מטופלים עם אי ספיקת לב בדרגות שונות של מקטע פליטה של חדר שמאל.

במסגרת ניתוח העל ביצעו החוקרים חיפוש במאגר המידע MEDLINE וב-Cochrane Library  עד מרץ 2021 ללא הגבלות. ניסויים קליניים מבוקרים אשר סיפקו מידע הקשור לאימפקט של מעכבי SGLT2 על תמותה מכל סיבה, תמותה קרדיווסקולרית, אשפוזים של אי ספיקת לב או תוצא משולב של תמותה קרדיווסקולרית ואשפוזים של אי ספיקת לב במטופלים עם אי ספיקת לב נכללו. החוקרים השתמשו בשיטת האפקט האקראי על מנת לחשב את האומדים הנקודתיים.

תוצאות המחקר הראו כי 9 ניסויים (16,723 מטופלים, גיל ממוצע – 65.9, 70.7% גברים) נכללו בניתוח העל. הניתוח הדגים כי בהשוואה לטיפול עם אינבו, מעכבי SGLT2 היו קשורים לסיכון נמוך ב-14% לתמותה מכל סוג (יחס סיכונים – 0.86; רב"ס 95% - 0.78-0.94; i2 = 0, p=0.0008). עוד נמצא כי שימוש במעכבי SGLT2 הביא לירידה שך 32% בסיכון לאשפוזים כתוצאה מאי ספיקת לב (יחס סיכונים – 0.68; רב"ס 95% - 0.62-0.74; I2=0, p<0.001) וירידה של 14% בסיכון לתמותה קרדיווסקולרית (יחס סיכונים – 0.86; רב"ס 95% - 0.77-0.95; I2=0, p=0.003). כמו כן נרשמה ירידה של 26% בסיכון לתוצא המשולב של תמותה קרדיווסקולרית ואשפוזים בעקבות אי ספיקת לב (יחס סיכונים – 0.74; רב"ס 95% - 0.68-0.80; I2=0, p<0.001). בנוסף לאימפקט של מעכבי SGLT2 על התוצאים מעלה, לא נרשמו הבדלים מובהקים בין קבוצת הטיפול לקבוצת הביקורת בהפסקת הטיפול, מספר הקטיעות, מקרי היפוגליקמיה חמורה, תת לחץ דם, ירידת נפח, חמצת קטוטית סוכרתית וזיהומים גניטליים. באופן מפתיע, נמצא אפקט מגן למעכבי SGLT2 במספר תופעות הלוואי החמורות ופגיעת כליות אקוטית בהשוואה לאינבו.

מחקר זה מדגים כי במטופלים עם אי ספיקת לב, ללא קשר למקטע הפליטה, בכל מעכבי ה-SGLT2 נרשמו פרופיל בטיחות מעולה והורדה מובהקת ברמת הסיכון בכל התוצאים שנבדקו במסגרת ניתוח העל בהשוואה לטיפול עם אינבו.

מקור: 

Bazoukis G. et al. Journal of Geriatric Cardiology (2021). https://doi.org/10.11909/j.issn.1671-5411.2021.10.003

http://www.jgc301.com/en/article/doi/10.11909/j.issn.1671-5411.2021.10.003

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי ספיקת לב,  מעכבי SGLT-2,  תמותה,  בטיחות
תגובות