מחקרים

טיפול עם אצטזולאמיד הוביל לשיפור בחולי אי-ספיקת לב חריפה לא מפוצה

הוספה של אצטזולאמיד לטיפול עם משתני לולאה בחולי אי-ספיקת לב חריפה לא מפוצה הובילה לעלייה בשיעור הפחתות הגודש מהן סבלו המטופלים

18.10.2022, 17:40
אי ספיקת לב, דיאגנוזה (אילוסטרציה)

קיימת שאלה האם בחולי אי-ספיקת לב חריפה לא מפוצה עם עומס נפחי (volume overload), הוספה של אצטזולאמיד, אשר חוסמת תעלות קרבוניק אנהידראז ומפחיתה את הספיגה החוזרת של נתרן בצינור הקריבני (Proximal tubule), עשויה לשפר את היעילות של משתני לולאה ולהוביל הפחתה מהירה יותר של הגודש.

במחקר רב מרכזי שממצאיו פורסמו בכתב העת 'The New England Journal of Medicine', החוקרים ערכו מחקר אקראי, כפול סמיות, מבוקר אינבו ובקבוצות מקבילות על חולי אי-ספיקת לב חריפה. כלל משתתפי המחקר הראו סימנים קליניים של עומס נפחי (בצקת, תפליט פלאורלי או מיימת) ו-N-terminal pro–B-type natriuretic peptide בערך של למעלה מ-1,000 פיקוגרם/מיליליטר, או B-type natriuretic peptide של למעלה מ-250 פיקוגרם/מיליליטר. המטופלים הוקצו לקבלת אצטזולאמיד תוך ורידי (500 מיליגרם פעם ביום) או אינבו, בנוסף לטיפול עם משתני לולאה תוך ורידיים סטנדרטיים (במינון שווה ערך לכפול ממנת האחזקה הפומית).

האקראיות רובדה על סמך מקטע הפליטה של החדר השמאלי (≤40% או >40%). התוצא הראשוני של המחקר היה הפחתה מוצלחת של הגודש, אשר הוגדרה כהיעדר סימנים של עומס נפחי, תוך 3 ימים לאחר ההקצאה האקראית וללא אינדיקציה להגברת הטיפול להפחתת הנפח. התוצאים המשניים כללו שילוב של תמותה מכל סיבה או אשפוז חוזר בשל אי ספיקת לב במהלך תקופת המעקב, שארכה 3 חודשים. כמו כן, הוערכה הבטיחות הטיפולית.

לצורך המחקר נאספו 519 חולים בסך הכל, אשר עברו הקצאה אקראית. הפחתה מוצלחת של הגודש נצפתה בקרב 108 מתוך 256 מטופלים (42.2%) מקבוצת האצטזולאמיד, וב-79 מתוך 259 (30.5%) מטופלים מקבוצת האינבו (יחס הסיכונים, 1.46; רווח בר-סמך של 95% 1.17 עד 1.801; P<0.001). תמותה מכל סיבה או אשפוז חוזר בשל אי ספיקת לב אירעו ב-76 מתוך 256 מטופלים (29.7%) מקבוצת האצטזולאמיד, וב-72 מתוך 259 חולים (27.8%) בקבוצת האינבו (יחס הסיכונים, 1.07; רווח בר-סמך של 95% 0.78 עד 1.48).

הטיפול עם אצטזולאמיד נקשר עם שיעור מצטבר גבוה יותר של תפוקת שתן והפרשת נתרן בשתן (natriuresis), ממצאים התואמים עם יעילות טובה יותר של משתנים. השכיחות של החמרה בתפקודי הכליות, היפוקלמיה, יתר לחץ דם ואירועים חריגים הייתה דומה בשתי הקבוצות.

לסיכום, הוספה של אצטזולאמיד לטיפול עם משתני לולאה בחולי אי-ספיקת לב חריפה לא מפוצה הובילה לשיעורי הצלחה גבוהים יותר של הפחתת הגודש.

מקור:

ADVOR Study Group (2022). Acetazolamide in Acute Decompensated Heart Failure with Volume Overload. The New England journal of medicine, 387(13), 1185–1195. 

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי ספיקת לב,  אצטזולאמיד,  בצקת,  תפליט פלאורלי
תגובות