מחקרים

נשאיות HIV והסיכון לתחלואת לב וכלי דם

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי לנשים נשאיות HIV סיכון מוגבר לתחלואת לב וכלי דם

נשאי HIVי(Human Immunodeficiency Virus) דווחו בעבר כבעלי סיכון מוגבר למחלות לב וכלי דם (קליניות ותת-קליניות). מחקרי עבר התמקדו במטופלים גברים ולעיתים קרובות היו בלתי-מבוקרים או חסרים השוואה למקרים שליליים ל-HIV.

במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Clinical Infectious Diseases ביקשו החוקרים לבחון את הקשר בין נשאות/תחלואה ב-HIV לבין פגיעה לבבית, וזאת בקרב נשים נשאיות.

במחקר הנוכחי השתתפו 1,654 נבדקות (בנות 51±9 שנים) מתוכן 70% חיוביות ל-HIVי(Women With HIV – WWH). החוקרים עשו שימוש בממצאי בדיקות אקו לב אשר בוצעו במסגרת מחקר Women's Interagency HIV Study, וזאת על מנת לחקור קשר ל-HIV ופקטורים ספציפיים ל-HIV בקרב נבדקים עם פנוטיפים לבביים. ההפרעות הלבביות אשר נחקרו כללו - הפרעות בתפקוד סיסטולי של חדר שמאל (Left Ventricular Systolic Dysfunction - LVSD), הפרעה דיאסטולית מבודדת של חדר שמאל (Left Ventricular Dyastolic Dysfunction - LVDD), התרחבות עלייה שמאל (Left Atrial Enlargement - LAE), היפרטרופיה של חדר שמאל (Left Ventricular Hypertrophy - LVH)  ומהירות רגורגיטציה מוגברת במסתם התלת-צניפי (Tricuspid Regurgitation Velocity - TRV).

תוצאות המחקר הדגימו כי מתוך הנשים נשאיות HIV,י63 (5.4%) היו עם LVSD,י71 (6.5%) היו עם LVDD. בהשוואה לנשים ללא HIV, לנשים נשאיות HIV היה סיכון מוגבר וכמעט מובהק ל-LVSD (סיכון יחסי מתואם: 1.69, רווח בר-סמך 95%: 1.00-2.86, P = .051). לא נמצא קשר מובהק בין נשאיות ל-HIV לבין פנוטיפים לבביים אחרים. עם זאת, הודגם גרדיאנט סיכון לפנוטיפ לבבי ביחס הפוך לספירת CD4+ בקרב הנשאיות עם מובהקות/קרוב למובהקות עבור פנוטיפים של LVDD,יLAE ו-LVH. לנשאיות עם ספירת CD4+ מתחת ל-200 תאים/מ"מ3 הייתה שכיחות גבוהה באופן מובהק של LAE,יLVH ו-TRV, וזאת בהשוואה לנשים לא נשאיות.

מתוצאות מחקר זה עולה כי בקרב נשים נשאיות HIV ישנו סיכון מוגבר ל-LVSD, וזאת בהשוואה לנשים ללא HIV (לאחר התאמה לפי מאפיינים סוציו-דמוגרפית). הסיכון של נשים אלו ל-LVDD, LAE, LVH ו-TRV גדל ביחס הפוך לספירת CD4+. מחקר זה מצביע על חשיבות השליטה ב-HIV למניעת מחלות לב וכלי דם. החוקרים קוראים לביצוע מחקרים לאשרור ממצאי מחקר זה.

מקור:

Sanyog G Shitole, Jason M Lazar, Cynthia C Taub et al. Human Immunodeficiency Virus and Cardiac End-Organ Damage in Women: Findings From an Echocardiographic Study Across the United States, Clinical Infectious Diseases, Volume 76, Issue 2, 15 January 2023, Pages 210–219, https://doi.org/10.1093/cid/ciac795

נושאים קשורים:  מחקרים,  HIV,  נשאי HIV,  פגיעה לבבית,  מחלות לב וכלי דם,  LVH
תגובות