מחקרים

המודל הפרוגנוסטי המועדף עבור מטופלים עם סיכון לתסחיף ריאתי

נמצא כי מודל Bova הוא המודל המועדף לשימוש לצורך הערכת פרוגנוזה במטופלים עם סיכון בינוני-גבוה לתסחיף ריאתי

27.03.2023, 15:56
תסחיף ריאתי (מתוך סרט המחשה, מקור: יוטיוב)
תסחיף ריאתי (מתוך סרט המחשה, מקור: יוטיוב)

כלי הערכה שונים הוצעו לצורך זיהוי של מטופלים יציבים עם תסחיף ריאתי (Pulmonary Embolism - PE) אשר נמצאים בסיכון מוגבר לתוצאים עגומים בטווח הקצר (דהיינו, סיכון בינוני עד גבוה).

במחקר זה החוקרים בחנו את היכולת של המודלים 2019 ESC,יBova,י FAST מתוקנן ו-PEITHO-3 לניבוי החמרה תוך 30 ימים (מוות, קריסה המודינמית ו/או הישנות של PE), בעוקבה של 848 מטופלים יציבים עם PE. הם בחנו גם האם זיהוי הרחבה של חדר ימין (Right Ventricle - RV) בבדיקת טומוגרפיה ממוחשבת (Computed Tomography - CT) מספק מידע קליני דומה להערכה אקוקרדיוגרפית של פגיעה בתפקוד הסיסטולי של RV, לצורך זיהוי מטופלים אלו.

תוצאות המחקר הדגימו כי 63 נבדקים (7.4%) הדגימו החמרה ב-PE במהלך החודש שאחר האבחנה. שיעור הנבדקים שהוגדרו עם PE בסיכון בינוני-גבוה עמד על; 6.7% לפי מודל ESC,י4.4% לפי מודל Bova,י15.7% לפי מדד FAST ו-5.2% לפי מודל PEITHO-3. עם זאת, מבין נבדקים שזוהו כבעלי סיכון בינוני-גבוה, שיעור הסיבוכים תוך 30 ימים היה גבוה עבור נבדקים שהוערכו בעזרת מודל Bovaי(21.6%) בהשוואה למודל ESC (17.5%),יPEITHO-3י(15.9%) או מדד FAST מתוקנן (14.3%). כאשר החליפו במודלים את הפגיעה בתפקוד חדר ימין לפי הערכת אקוקרדיוגרפיה בהערכת הרחבת חדר ימין בבדיקת CT, שיעור הנבדקים שהוגדרו כבעלי סיכון בינוני-גבוה ושיעור הנבדקים שסבלו מתוצאים עגומים עלה במידה מועטה.

מסקנת החוקרים הייתה כי ייתכן ומדד Bova מזהה מטופלים עם PE שנמצאים בסיכון בינוני-גבוה לסבול מסיבוכים טוב יותר מאשר מדדים אחרים הכוללים; ESC, PEITHO-3, ו-FAST מתוקנן. כאשר אין זמינות טובה לביצוע אקוקרדיוגרפיה, ניתן להשתמש בהערכת גודל של RV בעזרת CT לצורך זיהוי מטופלים עם סיכון בינוני-גבוה להיארעות PE.

מקור:

Mirambeaux R, Rodríguez C, Muriel A, González S, Briceño W, Durán D, Retegui A, Otero R, Bikdeli B, Jiménez D. Comparison of various prognostic scores for identification of patients with intermediate-high risk pulmonary embolism. Thromb Res. 2023 Mar;223:61-68. doi: 10.1016/j.thromres.2023.01.019. Epub 2023 Jan 23. PMID: 36708691.

נושאים קשורים:  מחקרים,  תסחיף ריאתי,  אקוקרדיוגרפיה,  טומוגרפיה ממוחשבת
תגובות