מחקרים

האם מגורים באזורים כפריים מעלים סיכון לתחלואה באי-ספיקת לב?

נמצא כי מגורים באזורים כפריים מעלים את הסיכון לתחלואה באי-ספיקת לב, ללא תלות בגורמי סיכון קרדיווסקולריים או במצב סוציואקונומי, במיוחד עבור נבדקים ממוצא אתני שחור ונשים

20.04.2023, 15:51
תיבות דואר באזור כפרי ונחשל בארה"ב (צילום: אילוסטרציה)

אוכלוסיות כפריות חוות נטל משמעותי יותר מתמותה עקב אי-ספיקת לב (Heart Failure - HF) בהשוואה לאוכלוסיות עירוניות. טרם ידוע האם ישנה היארעות גבוהה יותר של HF באוכלוסיה הכפרית. יש לציין בנוסף כי הצומת שבין פערים ברפואה כפרית ומבוססת מוצא אתני לא נחקר מספיק.

מטרת המחקר הייתה לבחון  האם מגורים באזור כפרי נמצא קשור לעליה בסיכון ל-HF, ללא תלות במחלת לב וכלי דם (Cardiovascular - CV) ומצב סוציואקונומי (Socioeconomic Status - SES) והאם הסיכון להתפתחות HF המקושר למגורים באזורים כפריים משתנה כתלות במוצא אתני או במין.

במחקר עוקבה פרוספקטיבי זה בחנו מידע עבור אוכלוסייה ממוצא אתני שחור ולבן שהשתתפו במחקר Southern Community Cohort Study (SCCS) שלא סבלו מ-HF במעמד הגיוס למחקר אשר מקבלים טיפול דרך מרכזי שירות של Medicare & Medicaidי(Centers for Medicare & Medicaid Services - CMS). SCCS הינו מחקר עוקבה מבוסס אוכלוסין בו נכללו נבדקים עם הכנסה נמוכה המקבלים שירות דל, מתוך 12 מדינות בדרום ארצות הברית. הנבדקים גוייסו בין השנים 2002-2009 והיו במעקב עד 31 לדצמבר 2016. החשיפה הנבדקת הייתה מגורים באזורים כפריים, שנקבע על פי אזורי חיוג.

אי-ספיקת לב הוגדרה בעזרת קודים של אבחנות שנרשמו ב-CMS, עד שנת 2016. היארעות של HF חושבה על בסיס מעקב לפי שנות-אדם ותקנון לפי גיל. החוקרים בחנו את הקשר בין מגורים באזורים כפריים לבין היארעות של HF בעזרת מודלים של רגרסיה על שם COX לסיכונים יחסיים מתוקננים ברצף.

מבין 27,115 נבדקים, עם גיל חציוני של 54 (טווח בין רבעוני של 47-65) שנים; 18,647 (68.8%) היו ממוצא אתני שחור, 8,468 (32.3%) היו ממוצא אתני לבן, 5,556 (20%) התגוררו באזורים כפריים. תוצאות המחקר הדגימו כי על פני 13 שנות מעקב, שיעורי ההיארעות של HF מתוקננים לפי גיל עמדו על 29.6 (רווח בר-סמך של 95%, 28.9-30.5) לכל 1000 שנות אדם עבור אוכלוסייה עירונית לעומת 36.5 (רווח בר-סמך של 34.9-38.3) לכל 1000 שנות אדם עבור אוכלוסייה כפרית (p<0.001). לאחר תקנון עבור מאפיינים דמוגרפיים, גורמי סיכון קרדיווסקולריים (Cardiovascular - CV), התנהגות בריאותית ו-SES, נצפה כי נבדקים כפריים חוו עליה בסיכון של 19% בהיארעות של HF (יחס סיכונים; 1.19, רווח בר-סמך של 95%, 1.13-1.26), בהשוואה למקביליהם העירוניים. החוקרים מצאו כי יש שונות בסיכון ל-HF המקושר למגורים באזורים כפריים כתלות במוצא אתני ובמין, כאשר גברים ממוצא אתני שחור (יחס סיכונים של 1.34, רווח בר-סמך של 95%, 1.19-1.51) היו בסיכון הגבוה ביותר ולאחריהם נשים ממוצא אתני לבן (יחס סיכונים של 1.22, רווח בר-סמך של 95%, 1.07-1.39) ונשים ממוצא אתני שחור (יחס סיכונים של 1.18, רווח בר-סמך של 95%, 1.08-1.28). עבור גברים ממוצא אתני לבן לא נמצא קשר בין מגורים באזור כפרי לבין עליה בסיכון לפתח HF (יחס סיכונים של 0.97, רווח בר-סמך של 0.81-1.16).

מסקנת החוקרים הייתה כי בקרב נבדקים מאזורים בהם מרבית האוכלוסייה סובלת מהכנסה נמוכה בדרום-מזרח ארצות הברית, מגורים באזורים כפריים נמצא קשור לעליה בסיכון לחלות ב-HF בקרב נשים וגברים ממוצא אתני שחור. השפעה זו נותרה גם לאחר תקנון עבור גורמי סיכון CV ו-SES. היעדר שוויון זה מצביע על הצורך בהדגשה של החשיבות במניעה ראשונית של HF באוכלוסייה כפרית.

מקור:

Turecamo SE, Xu M, Dixon D, et al. Association of Rurality With Risk of Heart Failure. JAMA Cardiol. 2023;8(3):231–239. doi:10.1001/jamacardio.2022.5211

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי ספיקת לב,  מצב סוציואקונומי,  אזורים כפריים,  מוצא אתני,  סיכון קרדיווסקולרי
תגובות