מחקרים

צריכת קפאין לא מגבירה את הסיכון לפעימות פרוזדוריות מוקדמות

נבדקים שצרכו באופן תדיר קפה המכיל קפאין לא נמצאו עם היארעות גבוהה יותר של פעימות פרוזדוריות מוקדמות בהשוואה לאלו שנמנעו מקפאין. בנוסף, לא נצפה קשר בין צריכת קפה ובין ערכי הגלוקוז בסרום של המשתתפים

30.04.2023, 14:16
פה (אילוסטרציה)
קפה (אילוסטרציה)

קפה הוא אחד מהמשקאות הנפוצים ביותר בעולם, אך עדיין לא ברור האם צריכת קפה מובילה להשפעות בריאותיות חריפות. במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'New England Journal of Medicine', מטרת החוקרים הייתה לבחון את ההשפעות של צריכת קפה המכיל קפאין על אקטופיה לבבית והפרעות קצב, מספר הצעדים היומיים, דקות שינה, ורמות הגלוקוז בסרום של המשתתפים.

לצורך כך, החוקרים ערכו מחקר מקרה-מוצלב (case-crossover trial) פרוספקטיבי ואקראי. במסגרת המחקר נאספו 100 משתתפים מבוגרים, וחוברו להם מכשיר אלקטרוקרדיוגרם המתעד באופן רציף, מד תאוצה שנלבש על פרק כף היד ומד גלוקוז רציף. כמו כן, המשתתפים הורידו אפליקציה לסמארטפון לצורך איסוף נתוני מיקום גיאוגרפי. המשתתפים קיבלו הודעות טקסט יומיות במשך 14 ימים בסך הכל, בהן המשתתפים הונחו באקראי לצרוך קפה עם קפאין או להימנע מקפאין.

התוצא הראשוני של המחקר היה המספר הממוצע של פעימות פרוזדוריות מוקדמות מדי יום. העמידה במשימה האקראית הוערכה באמצעות שימוש באינדיקטורים בזמן אמת שנרשמו על ידי המשתתפים, סקרים יומיים, קבלות עבור רכישות קפה שנמסרו לצורך החזר כספי הכוללות חותמת של תאריך, וכן גדר גיאוגרפית (geofencing) של ביקורים בבתי קפה.

גילם הממוצע (סטיית תקן) של המשתתפים במחקר היה 39±13 שנים; 51% מתוכם היו נשים ו-51% היו לבנים שאינם היספנים. היצמדותם של המשתתפים למטלות האקראיות הוערכה כגבוהה. צריכת קפה המכיל קפאין נקשרה עם 58 פעימות פרוזדוריות מוקדמות מדי יום, בהשוואה ל-53 אירועים יומיים כאשר המשתתפים נמנעו מצריכה של קפאין (יחס השיעורים, 1.09; רווח בר-סמך של 95% 0.98 עד 1.20; P = 0.10). צריכה של קפה המכיל קפאין, בהשוואה להימנעות מכך, נקשרה עם 154 ו-102 פעימות חדריות מוקדמות מדי יום, בהתאמה (יחס השיעורים, 1.51; רווח בר-סמך של 95% 1.18 עד 1.94); 10,646 ו-9,665 צעדים ביום (הפרש ממוצע, 1058; רווח בר-סמך של 95% 441 עד 1675); 397 ו-432 דקות של שנת לילה (הפרש ממוצע, 36; רווח בר-סמך של 95%  25עד 47); וכן מדידות של גלוקוז בסרום בערך של 95 מיליגרם לדציליטר ו-96 מיליגרם לדציליטר (הפרש ממוצע, 0.41-; רווח בר-סמך של 95% -5.42 עד 4.60).

לסיכום, תוצאות החוקרים מראות כי צריכה של קפה המכיל קפאין לא הביאה לשיעור יומי גבוה יותר של פעימות פרוזדוריות מוקדמות בהשוואה להימנעות מצריכת קפאין.

מקור:

March 23, 2023 N Engl J Med 2023; 388:1092-1100 DOI: 10.1056/NEJMoa2204737

נושאים קשורים:  מחקרים,  קפאין,  פעימות לב,  הפרעות קצב,  מד צעדים
תגובות