מחקרים

האם תסחיף ריאתי קשור לפגיעה סיסטולית בחדר שמאל?

נמצא כי פגיעה סיסטולית בחדר שמאל היא ממצא שכיח במטופלים עם תסחיף ריאתי, גם בקרב אלו ללא רקע של מחלת לב

01.05.2023, 16:55

אי ספיקת לב מעלה את הסיכון למות עקב תסחיף ריאתי (Pulmonary Embolism-PE) חריף. תפקידו של חדר שמאל (Left Ventricle-LV) באירוע של PE חריף אינו ברור. מטרת מחקר זה הייתה לזהות את ההימצאות של פגיעה בתפקוד הסיסטולי, מורפולוגיה של חדר שמאל והפרוגנוזה של LV באירוע של PE חריף.

במחקר רטרוספקטיבי זה (שנמשך 26 חודשים) נכללו מטופלים עם PE חריף שהתייצגו עם הפרעה בתפקוד הסיסטולי של LV שבוצע באוניברסיטת מרילנד.

מבין 769 מטופלים עם PE חריף, ל-78 (10.5%) נצפתה פגיעה בתפקוד הסיסטולי של LV, כאשר ל-42 מהם (53.8%) היה רקע של מחלת לב. מטופלים ללא רקע של מחלת לב היו צעירים יותר (גיל ממוצע של 54.9±16.8 לעומת 62.6±16.6 שנים; p=0.04), עם BMI גבוה יותר (ממוצע של 31.2±12.2 לעומת 29.2±7.7; p=0.005) והתייצגו פחות עם יתר לחץ דם (20 [34.5%] לעומת 38 [65.5%]; p=0.0005).

PE מאסיבי היה נפוץ ביותר במטופלים ללא רקע של מחלת לב (8 [22.2%] לעומת 2 [4.7%]; p=0.02). לא נמצא הבדל מבחינת עומס הקריש, אבל סימני עומס על חדר ימין היו נפוצים יותר דווקא בקרב מטופלים ללא רקע של מחלת לב, על פי בדיקת ה-CT הראשונית (p=0.001). ריכוז ממוצע של טרופונין ולקטט היו זהים בין קבוצות המחקר.

41 נבדקים היו במעקב בעזרת אקו-לב. במטופלים ללא רקע של מחלת לב, נצפה שיפור במקטע הפליטה של חדר שמאל (Left Ventricular Ejection Fraction%- LVEF%; שינוי חציוני ב-LVEF% של 20%, טווח בין רבעוני של 6.2-25). לעומת זאת, במטופלים עם רקע של מחלת לב לא הודגמו שינויים ב-LVEF% (שינוי חציוני ב-LVEF% של 0, טווח בין-רבעוני של -5 עד 17.5; p=0.01). שיעורי התמותה באשפוז עמדו על 12.8%, ללא הבדל בין הקבוצות.

מסקנת החוקרים הייתה כי PE עשוי להיות קשור לפגיעה סיסטולית ב-LV, גם במטופלים ללא רקע של מחלת לב.

מקור:

Cires-Drouet R, LaRocco A, Soldin D, John T, Toursavadkohi S, Nagarsheth K, Dahi S, Marsella J, Mayorga-Carlin M, Sorkin JD, Jones K, Haase D, Hong SN, Lal BK, Griffith B, Ramani G, Taylor B. Left ventricular systolic dysfunction during acute pulmonary embolism. Thromb Res. 2023 Mar;223:1-6. doi: 10.1016/j.thromres.2023.01.011. Epub 2023 Jan 20. PMID: 36689804.

נושאים קשורים:  מחקרים,  תסחיף ריאתי,  מקטע פליטה חדר שמאל,  תפקוד סיסטולי,  אי ספיקת לב
תגובות