מחקרים

מהו הסיכון לתחלואה קרדיווסקולרית לאחר זיהום חמור?

חולים אשר אושפזו על רקע זיהומים חמורים הראו עלייה בסיכון לאירועים קרדיווסקולריים משמעותיים בתקופה שמיד לאחר אשפוזם. יתכן ובטווח הארוך קיים עודף קל בסיכון לכך, אך לא ניתן לשלול כי מדובר בערפול שאריתי

25.06.2023, 11:25

עד כה לא נקבע מהו הסיכון העודף לתחלואה קרדיווסקולרית בהקשר של מחלות זיהומיות שונות. במחקר אשר ממצאיו פורסמו בכתב העת 'Circulation', החוקרים כימתו את הסיכון לאירועים קרדיווסקולריים משמעותיים (major cardiovascular events), בטווח הקצר והארוך, בקרב חולים אשר אובחנו עם זיהום חמור. כמו כן, החוקרים העריכו את ה-population-attributable fraction.

לצורך כך, החוקרים ערכו אנליזה על נתוניהם של 331,683 משתתפים מה-UK Biobank אשר לא הייתה להם תחלואה קרדיווסקולרית בתחילת המחקר (2006-2010). לאחר מכן, החוקרים שחזרו את ממצאיהם העיקריים באוכלוסייה בלתי תלויה משלושה מחקרי עוקבה פרוספקטיביים אשר כללו 271,533 משתתפים מפינלנד המתגוררים קהילה (בסיס הנתונים: 1986-2005), אשר עברו הערכה של גורמי סיכון קרדיווסקולריים בתחילת המחקר. החוקרים אבחנו מחלות זיהומיות (החשיפה), וכן את שיעור האירועים הקרדיווסקולריים המשמעותיים לאחר הזיהומים, אשר הוגדרו כאוטם שריר הלב, תמותה לבבית, ושבץ קטלני או שאינו לא קטלני (התוצא) על ידי קישור של המשתתפים לרשומות מבית החולים ולמרשמי התמותה. כמו כן, החוקרים החישבו את יחסי הסיכונים המתוקננים ורווח בר-סמך של 95% למחלות זיהומיות כגורמי סיכון לאירועים קרדיווסקולריים משמעותיים בטווח הקצר והארוך, וחישבו את ה-population-attributable fractions עבור הסיכון לטווח הארוך.

הממצאים מתוך ה-UK Biobank מדגימים כי במהלך המעקב (תקופת מעקב ממוצעת, 11.6 שנים) 54,434 משתתפים אושפזו עקב זיהום, ול-11,649 היה אירוע קרדיווסקולרי משמעותי. ביחס למשתתפים ללא תיעוד של מחלה זיהומית, אלו אשר אושפזו עקב כך חוו סיכון מוגבר לאירועים קרדיווסקולריים משמעותיים, אשר היה במידה רבה ללא כל תלות בתת-סוג הזיהום. הקשר החזק ביותר הודגם במהלך החודש הראשון שלאחר ההדבקה (יחס הסיכונים ,7.87 רווח בר-סמך של 95% 6.36-9.73) אך נשאר מוגבר במהלך כל תקופת המעקב (יחס הסיכונים 1.47, רווח בר-סמך של 95% 1.40-1.54) ממצאי החוקרים היו דומים בעוקבת השכפול [(יחס הסיכונים 7.64, רווח בר-סמך של 95% 5.82-10.03) במהלך החודש הראשון; במהלך תקופת מעקב ממוצעת של 19.2 שנים (יחס הסיכונים 1.41, רווח בר-סמך של 95% 1.34-1.48)]. לאחר התייחסות לגורמי סיכון קרדיווסקולריים מסורתיים, ה-population-attributable fraction לזיהומים חמורים ולאירועים קרדיווסקולריים משמעותיים היה 4.4% ה-UK Biobank ו-6.1% בעוקבת השכפול.

לסיכום, בחולים שהיו להם זיהומים חמורים מספיק כך שנזקקו לטיפול בבית חולים נמצא קשר עם סיכון מוגבר לאירועים קרדיווסקולריים משמעותיים מיד לאחר שאושפזו. כמו כן, נצפה גם סיכון עודף קטן לטווח הארוך, אך יתכן ומקורו בערפול שאריתי (residual confounding).

מקור:

Severe Infection and Risk of Cardiovascular Disease: A Multicohort Study. Pyry N. Sipilä, Joni V. Lindbohm, G. David Batty, et al. Circulation Date: Mar 27, 2023

נושאים קשורים:  מחקרים,  תחלואה קרדיווסקולרית,  זיהומים חמורים,  אוטם שריר הלב,  אירועים קרדיווסקולריים
תגובות