מחקרים

עלייה ברמות ה-NT-proBNP לאורך זמן עשויה להצביע על סיכון קרדיאלי גבוה

בחולים שעברו מדידות סדרתיות של ה-NT-proBNP נמצא כי עלייה של המדד לאורך זמן נקשרה עם סיכון גבוה יותר לאי-ספיקת לב ותמותה. לעומת זאת, ירידה בערכי המדד נקשרה עם ירידה בסיכון

12.07.2023, 15:05
אי ספיקת לב (צילום: אילוסטרציה)

במרבית המחקרים שנערכו עד כה על N-terminal B-type natriuretic peptide Bי(NT-proBNP), ובמיוחד באלו אשר נערכו בקרב מטופלים במסגרת מניעה ראשונית, המדד נבדק בנקודת זמן אחת בלבד. הערכה של השינויים ב-NT-proBNP לאורך זמן עשויה לשפר את ריבוד הסיכון לאירועים קרדיווסקולריים.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'JAMA Cardiology', מטרת החוקרים הייתה להעריך את הקשר בין שינויים ב-NT-proBNP לבין הסיכון לאי ספיקת לב (HF) ותמותה.

לצורך כך, גויסו משתתפים גויסו מ-4 קהילות בארצות-הברית אשר נרשמו למחקר ה-Atherosclerosis Risk in Communityי(ARIC). בקריטריוני ההכללה עמדו משתתפים שנכחו בביקורים 2 ו-4 של ARIC (בהפרש של כ-6 שנים), היו להם מדידות של NT-proBNP ולא אובחנו עם HF. בדיקות ה-NT-proBNP נערכו בין השנים 2011 ל-2013, ואנליזת הנתונים התבצעה בין יולי 2021 לאוקטובר 2022.

משתנה החשיפה העיקרי של המחקר הוגדר כשינוי ב-NT-proBNP בין ביקורים 2 ל-4, במודל של קטגוריות שינוי (< 125 פיקוגרם/מיליליטר או ≥125 פיקוגרם/מיליליטר) וכאחוז שינוי. מדדי התוצא הראשוניים היו אשפוז על רקע HF ותמותה מכל סיבה. הקשר בין השינויים בגורמי הסיכון הקרדיווסקולריים עם שינוי ב-NT-proBNP הוערך גם כן.

במחקר נכללו בסך הכל 9,776 מטופלים (גיל [סטיית תקן] ממוצע, 57.1 [5.7] שנים בזמן ביקור 2; 5,523 [56.5%] נשים). בהשוואה למשתתפים להם נמדד ערך NT-proBNP של פחות מ-125 פיקוגרם/מיליליטר בשני הביקורים, נמצא כי למשתתפים עם רמת NT-proBNP של 125 פיקוגרם/מיליליטר ומעלה בשני הביקורים היה סיכון גבוה יותר להיארעות של HF (יחס סיכונים מתוקנן 2.40, רווח בר-סמך של 95% 2.00-2.88) ושל תמותה (יחס הסיכונים 1.68, רווח בר-סמך של 95% 1.47-1.91).

עוד עולה מתוצאות המחקר כי למשתתפים עם רמות NT-proBNP של 125 פיקוגרם/מיליליטר ומעלה בביקור 2 ופחות מ-125 פיקוגרם/מיליליטר בביקור 4 היה סיכון דומה ל-HF ולתמותה (יחס הסיכונים 1.01, רווח בר-סמך של 95%: 0.71-1.43 יחס הסיכונים: 0.79 רווח בר-סמך של 95%: 0.61-1.01), בהשוואה לקבוצה עם רמות NT-proBNP של פחות מ-125 פיקוגרם/מיליליטר בשני הביקורים.

בנוסף, נמצא כי אחוז השינוי ב-NT-proBNP נקשר באופן חיובי ל-HF ולתמותה (יחס הסיכונים 1.06, רווח בר-סמך של 95%: 1.02-1.10 יחס הסיכונים 1.05, רווח בר-סמך של 95% 1.03-1.08 לכל עלייה של סטיית תקן אחת, בהתאמה). כמו כן, שינויים בלחץ הדם הסיסטולי, כולסטרול ה-LDL, רמות הטריגליצרידים, אינדקס מסת הגוף, וקצב הסינון הגלומרולרי המשוער נקשרו באופן מובהק לשינויים ב-NT-proBNP.

לסיכום, שינויים של ה-NT-proBNP לאורך 6 שנים שיקפו שינוי דינמי בסיכון ל-HF ולתמותה בקרב חולים מבוגרים המתגוררים בקהילה, שלא הייתה להם הסתמנות קלינית של HF. החוקרים מוסיפים כי תוצאותיהם תומכות בכך שקיימת תועלת במדידות סדרתיות של NT-proBNP לצורך שיפור ריבוד הסיכון של חולים במצב pre-HF.

מקור:

Jia XAl Rifai MHoogeveen R, et al. Association of Long-term Change in N-Terminal Pro–B-Type Natriuretic Peptide With Incident Heart Failure and Death. JAMA Cardiol. 2023;8(3):222–230. doi:10.1001/jamacardio.2022.5309

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי ספיקת לב,  NT-proBNP,  אירועים קרדיווסקולריים,  גורמי סיכון
תגובות