מחקרים

האם הפרעה בתפקוד חדר שמאל צריכה לפסול לב מהשתלה?

נמצא כי נבדקים רבים עם מוות מוחי סובלים מהפרעה בתפקוד בחדר שמאל, אשר נמצאת הפיכה בחלק מהמקרים, וכי השתלה של לבבות אלו לא נמצאה קשורה לעליה בתמותה של הנתרמים תוך שנה

15.10.2023, 16:52
לב אנושי, הדמיה

לבם של תורמי איברים פוטנציאליים, שעומדים בקריטריונים למוות מוחי, אשר סובלים מהפרעות בתפקוד חדר שמאל לרוב לא מאושרים לתרומה. טרם ידוע מה שיעורי ההיארעות והפתופיזיולוגיה של מקרים אלו. מטרת מחקר DHSי(Donor Heart Study) היה לשפוך אור על המשתנים הלא ידועים הללו.

למחקר DHS גוייסו תורמי איברים פוטנציאליים אשר עמדו בקריטריון למוות נוירולוגי (n=4,333) משמונה ארגוני תרומת איברים ברחבי ארצות הברית בין התאריכים פברואר 2015-מאי 2020. המידע כלל; תרופות שניתנו, מבחנים אבחנתיים סדרתיים ובדיקות אקו לב (Transthoracic Echocardiogram - TTE) שבוצעו: (1) תוך 48 שעות מרגע הכרזה על מוות מוחי, ו-(2) 24±6 שעות לאחר שאובחנה הפרעה בתפקוד חדר שמאל. הפרעה בתפקוד חדר שמאל הוגדר לפי מקטע פליטה נמוך מ-50%, ונחשב הפיך אם מקטע הפליטה עלה מעל 50% בבדיקת TTE שניה. החוקרים בחנו את בדיקות TTE לזיהוי הפרעה אזורית בתפקוד חדר שמאל ואת ההפיכות שלהן. החוקרים העריכו את הקשר בין הפרעה בתפקוד חדר שמאל, הסכמה להשתלה של הלב ושרידות המושתל כעבור שנה.

תוצאות המחקר הדגימו כי TTE ראשוני פוענח עבור 3,794/4,333 נבדקים בזמן הערכת מוות נוירולוגי, מתוכם 493 (13%) הדגימו הפרעה בתפקוד חדר שמאל. מבין הנבדקים שעברו בדיקת TTE ראשוני, הפרעה בתפקוד חדר שמאל נמצא קשור לגיל צעיר, תת-משקל וריכוזים גבוהים יותר בדם של NT-pro-BNPי(N-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide) וטרופונין. חלק מהנבדקים (n=224) שהדגימו הפרעה בתפקוד חדר שמאל ב-TTE עברו בדיקת TTE שניה תוך 24±6 שעות, מתוכם 130 (58%) הדגימו הפיכות של המצב. לבבות של 60% מהנבדקים עם תפקוד לבבי שמור התקבלו לצורך תרומה בהשוואה ל-56% מהלבבות של הנבדקים עם הפרעה הפיכה בתפקוד חדר שמאל ו-24% מהלבבות של הנבדקים עם הפרעה לא הפיכה בתפקוד חדר שמאל. הפרעה בתפקוד חדר שמאל לא נמצא קשור לירידה בשרידות הנתרם תוך שנה, ללא תלות בהפיכות המצב.

מסקנת החוקרים הייתה הפרעה בתפקוד חדר שמאל, המקושרת למוות מוחי, מתרחשת בתורמי איברים פוטנציאליים מרובים, ולעיתים נמצאת הפיכה. ממצאים אלו יכולים לתרום בתהליך קבלת החלטות בהערכת תורמי איברים, ולסייע בהסכמה לקבלת לבבות מתורמים.

מקור:

Left Ventricular Dysfunction Associated With Brain Death: Results From the Donor Heart Study. Kiran K. Khush, Darren Malinoski, Helen Luikart, et al. Circulation Jul 19, 2023

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפרעה בתפקוד חדר שמאל,  מוות מוחי,  אקו לב,  השתלת לב
תגובות