מחקרים

מעכבי ACE יעילים יותר מ-ARBs בחולים עם אוטם שריר הלב ופגיעה כלייתית

חולים עם אוטם חריף של שריר הלב ופגיעה כלייתית אשר טופלו עם ACEi הראו שיעור נמוך יותר של אירועים קרדיווסקולריים חמורים, בהשוואה לאלו שטופלו עם ARBs

אוטם לבבי
אוטם לבבי

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Mayo Clinic proceedings', מטרת החוקרים הייתה להשוות את התוצאים הקליניים של מטופלים עם אוטם חריף של שריר הלב ופגיעה כלייתית (AMI-RI: acute myocardial infarction with renal impairment) אשר טופלו עם angiotensin-converting enzyme inhibitorsי(ACEI) או עם angiotensin receptor blockersי(ARBs) במתאר הקליני בעולם אמיתי (real-world).

במסגרת המחקר נאספו בסך הכל 4,790 חולי AMI-RI עוקבים, אשר בתקופה בין ה-1 בנובמבר 2011 ל-31 בדצמבר 2015 הוקצו לטיפול עם ACEI (n=2,845) או לטיפול עם ARBי(n=1,945). התוצאים הראשוניים של המחקר היו אירועים קרדיווסקולריים וצרברווסקולריים חמורים, כולל תמותה מכל סיבה, אוטם שריר הלב שאינו קטלני, צנתור מכל סוג, אירוע צרברווסקולרי, אשפוזים חוזרים ופקקת בתומכן (stent thrombosis). Propensity score matchingי(PSM) שימשה את החוקרים לתקנון ההבדלים בקבוצות.

מתוצאות החוקרים עולה כי קבוצת ה-ARB הראתה שכיחות גבוהה יותר באופן מובהק של אירועים קרדיאליים וצרברווסקולריים חמורים (במעקב לאחר 3 שנים) בהשוואה לקבוצת הטיפול עם ACEI, וזאת על סמך האנליזה הלא-מתוקננת (יחס הסיכונים ל-3 שנים 1.60, רווח בר-סמך של 95% 1.43 עד 1.78) וכן על סמך האנליזה המתוקננת ל-PSM (יחס הסיכונים ל-3 שנים, 1.34; רווח בר-סמך של 95%  1.15 עד 1.56). עם זאת, באנליזה המתוקננת ל-PSM נמצא כי שיעור הצנתורים מכל סוג (יחס הסיכונים ל-3 שנים, 1.21, רווח בר-סמך של 95% 0.95 עד 1.54) ושיעור האשפוזים החוזרים (יחס הסיכונים ל-3 שנים, 1.21, רווח בר-סמך של 95% 0.88 עד 1.67) לא היו שונים באופן מובהק בין הקבוצות.

בנוסף לכך, נמצא כי בקבוצת ה-ACEI היו שיעורים נמוכים יותר של תמותה מכל סיבה במטופלים עם estimated glomerular filtration rates של 15 מיליליטר/דקה/1.73 מטר רבוע לפחות, או של פחות מ- 90, על סמך הנתונים הלא מתוקננים, וכן עם ערך מיליליטר/דקה/1.73 מטר רבוע של 60 לפחות או של פחות מ-90 באנליזה המתוקננת ל-PSM.

החוקרים מסכמים כי בחולים עם AMI-RI נראה כי הטיפול עם ACEI עשוי להיות יעיל יותר לעומת הטיפול עם ARBs. עם זאת, החוקרים מציינים כי נדרשים מחקרים פרוספקטיביים נוספים על מנת לאשש את התוצאות הללו.

מקור:

Oh S, Kim JH, Cho KH, Kim MC, Sim DS, Hong YJ, Ahn Y, Jeong MH. Renin-Angiotensin-Aldosterone System Inhibitions and Cardiovascular Outcomes in Acute Myocardial Infarction With Renal Impairment. Mayo Clin Proc. 2023 Sep;98(9):1310-1322. doi: 10.1016/j.mayocp.2023.02.007. Epub 2023 May 26. PMID: 37245133.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אוטם שריר הלב,  מעכבי ACE,  פגיעה כלייתית
תגובות