אי ספיקת לב

ירידת הסיכון למוות פתאומי באי ספיקת לב

שיעור מוות פתאומי ירד בצורה משמעותית לאורך זמן בקרב מטופלים אמבולטוריים עם אי ספיקת לב ומקטע פליטה מופחת שהשתתפו במחקרים קליניים, ממצא שעקבי עם התועלת המצטברת של תרופות מבוססות ראיות על סיבת תמותה זו

23.07.2017, 10:30
אי ספיקת לב (צילום: אילוסטרציה)

הסיכון למוות פתאומי השתנה לאורך זמן בקרב מטופלים עם אי ספיקת לב סימפטומטית ומקטע פליטה (ejection fraction) מופחת, עם ההכנסה של תרופות חדשות כולל מעכבי ACE, חוסמי רצפטור לאנגיוטנסין, בטא-בלוקר וחוסמי רצפטור למינרלוקורטיקואידים. מחקר חדש ניסה לבחון מגמה זו בפירוט.

בוצעה אנליזת נתונים מ-40,195 מטופלים שסבלו מאי ספיקת לב עם מקטע פליטה מופחת והשתתפו באחד מ-12 מחקרים קליניים בין 1995 ל-2014. מטופלים שעברו השתלת דפיברילטור בזמן הגיוס למחקר הוצאו מהאנליזה. רגרסיית רבת משתנים נבנתה על מנת לבחון מגמות בשיעור מוות פתאומי לאורך זמן. Hazard ratio מותאם למוות פתאומי בכל קבוצת מחקר חושב עם שימוש במודלי רגרסיית Cox. השיעורים המצטברים של מוות פתאומי הוערכו בנקודות זמן שונות לאחר הרנדומיזציה ובהתאם לאורך הזמן בין האבחנה של אי ספיקת לב והרנדומיזציה.

מוות פתאומי דווח בקרב 3,583 מטופלים. מטופלים אלו היו מבוגרים יותר ולעיתים קרובות יותר גברים, עם סיבה איסכמית לאי ספיקת לב ותפקוד לבבי גרוע יותר, בהשוואה למטופלים בהם לא אירע מוות פתאומי. נרשמה ירידה של 44% בשיעור מוות פתאומי לאורך המחקרים (p=0.03). השיעור המצטבר של מוות פתאומי ב-90 יום לאחר הרנדומיזציה היה 2.4% במחקרים המוקדמים ביותר ו-1.0% במחקרים המאוחרים ביותר. שיעור מוות פתאומי לא היה גבוה יותר עם אבחנה לאחרונה של אי ספיקת לב בהשוואה למטופלים עם אבחנה ישנה.

שיעור מוות פתאומי ירד בצורה משמעותית לאורך זמן בקרב מטופלים אמבולטורים עם אי ספיקת לב ומקטע פליטה מופחת שהשתתפו במחקרים קליניים, ממצא שעקבי עם התועלת המצטברת של תרופות מבוססות ראיות על סיבת תמותה זו.

מקור: 

Shen, L., Jhund, P.S., Petrie, M.C., Claggett, B.L., Barlera, S., Cleland, J.G., Dargie, H.J., Granger, C.B., Kjekshus, J., Køber, L. and Latini, R., 2017. Declining Risk of Sudden Death in Heart Failure. New England Journal of Medicine, 377(1), pp.41-51.

נושאים קשורים:  אי ספיקת לב,  מוות פתאומי,  כשל לבבי,  מחקרים
תגובות